cFosSpeed hiện nằm trong tay những người mới. Atlas Tech Solutions hiện sở hữu, phát triển và bán các phiên bản mới của nó
Mới! Bởi các nhà sản xuất của cFosSpeed: EVSE cFos

Làm cho cFos Personal Net có thể truy cập từ bên ngoài

Hầu hết người dùng Internet hiện nay không sử dụng địa chỉ Internet công cộng trực tiếp. Thay vào đó họ có một router cài đặt mà dịch các địa chỉ Internet công cộng đến các địa chỉ của mạng riêng của họ. Vì vậy, bất cứ khi nào người dùng bắt đầu một kết nối ra bên ngoài, các bộ định tuyến tự động thiết lập một bản đồ tạm thời giữa các địa chỉ riêng và cổng và các địa chỉ công cộng. Nhưng khi người dùng từ bên ngoài truy cập router của bạn (và mạng nội bộ) các bộ định tuyến không biết mà máy tính trong mạng được thì chuyển "call".

Do đó cho cFos Personal Net của bạn cần phải thiết lập NAT cổng chuyển tiếp trong router của bạn. Đi đến chương trình router của bạn và tìm kiếm chương trình NAT, Cổng chuyển tiếp Nat,nguyên lí NAT hoặc tương tự thế. Sau đó thêm một quy tắc cho các kết nối TCP để bản đồ Port 80 (cho HTTP và cổng 443 cho HTTPS) đến cổng 80 của máy cFos Personal Net đang chạy.

Những hướng dẫn để có thể bật cổng chuyển tiếp cho các bộ định tuyến khác nhau có sẵn ở đây.

Ngoài ra, bạn cần phải kiểm tra lưu lượng để cFos Personal Net có thể đi qua các bức tường lửa(s). cFos Personal Net có thể tự động mở cổng 80 trên tường lửa, nhưng không phải là tường lửa trên các trình antiviruscuar các nhà cung cấp khác Windows. Ngoài ra một số router cũng chứa tường lửa. Hãy cho phép TCP mở cổng 80(và có thể là cổng 443) để đến cFos Personal Net.

Nói rằng máy bạn chạy cFos Personal Net trên máy cá nhân 192.168.2.122. Sau đó, bạn cần có một quy tắc NAT để cho phép tất cả lưu lượng TCP cho cổng 80 để đi đến 192.168.2.122:80.

Bạn có thể kiểm tra kết nối của cFos Personal Net's connectivity giống như theo dõi:

  1. Khỏi động trình duyệt của bạn và nhập http://localhost
    nếu bạn thấy trang web cFos Personal Net , bạn sẽ thấy hoạt động cơ bản của cFos Personal Net .
  2. Nhập, nói, http://192.168.2.122 (địa chỉ cục bộ của máy bạn chạy trên cFos Personal Net) trong trình duyệt của bạn. Bằng cách đó bạn mở một kết nối thông qua router của bạn. Nếu bạn thấy trang web của cFos Personal Net, bạn biết tường lửa trong Windows để định mức lưu lượng cho cFos Personal Net.
  3. Bây giờ tìm địa chỉ IP của bạn (Ví dụ ở cuối cùng của trang chia sẻ cFos.de) Và nhập nó vào trình dyệt, ví dụ http://217.23.123.7. Điều này kiểm tra các bức tường lửa trong router của bạn và cổng chuyển tiếp NAT. Nếu bạn không thấy trang web cFos Personal Net chứa tài liệu tham khảo về router của bạn về cách cấu hình cổng chuyển tiếp NAT.

Tài liệu cFos Personal Net