cFosSpeed je oficiální internetový akcelerátor herních produktů ASUS, GIGABYTE, ASRock a MSI
Nový! Od tvůrců cFosSpeed: cFos EVSE

Získejte zdarma licenci (cFosSpeed) za pomoc s 10 a více opravami našeho webového překladu
Některé texty jsou generovány strojovým překladem. Pomozte nám tyto texty vylepšit. Klepnutím na tlačítko spustíte režim revize.

Zpřístupněte cFos Personal Net zvenku

Většina uživatelů Internetu dnes nepoužívá veřejné IP adresy přímo. Namísto toho mají nainstalovaný směrovač (router), který překládá veřejné IP adresy na adresy v jejich privátní síti. Kdykoli tedy uživatel inicializuje spojení směrem ven, sestaví směrovač automaticky dočasné zobrazení mezi privátní adresou a portem a veřejnou adresou. Ale pokud k vašemu směrovači (a lokální síti) přistupuje uživatel zvenku, pak směrovač neví, kterému počítači v síti má "call" přeposlat.

Pro cFos Personal Net tedy potřebujete na svém směrovači nastavit přesměrování NAT portu. Přejděte k nastavení vašeho směrovače a hledejte například Nastavení NAT, Přesměrování portu NAT, Pravidla NAT nebo podobně. Pak přidejte pravidlo pro připojení pomocí TCP, které bude mapovat port 80 (pro HTTP a port 443 pro HTTPS) na port 80 stroje, na kterém běží váš cFos Personal Net.

Pokyny, jak povolit předávání portů pro různé směrovače, jsou k dispozici zde.

Je také třeba zkontrolovat, zda provoz směrem do cFos Personal Net může projít přes váš firewall (vaše firewally). cFos Personal Net umí automaticky otevřít port 80 ve firewallu Windows, ale ne ve firewallech / antivirových systémech jiných prodejců. Kromě toho mají některé směrovače vlastní firewall. Prosíme, povolte provozu TCP pro port 80 (a případně i 443), aby dosáhl k cFos Personal Net.

Řekněme, že stroj, na kterém běží váš cFos Personal Net, má lokální adresu 192.168.2.122. Pak potřebujete pro NAT pravidlo, které povolí, aby veškerý provoz TCP pro port 80 šel na 192.168.2.122:80.

Konektivitu cFos Personal Net můžete zkontrolovat následujícím způsobem:

  1. Spusťte svůj prohlížeč a zadejte http://localhost
    Pokud uvidíte webovou stránku cFos Personal Net, budete vědět, že cFos Personal Net v zásadě pracuje.
  2. Zadejte do svého prohlížeče řekněme http://192.168.2.122 (lokální adresa stroje, na kterém běží cFos Personal Net). Tím otevřete připojení přes váš směrovač. Pokud uvidíte webovou stránku cFos Personal Net, budete vědět, že firewally ve Windows propouštějí provoz pro cFos Personal Net.
  3. Nyní zjistěte svoji veřejnou IP adresu (například dole vpravo na domovské stránce cfos.de) a zadejte ji do prohlížeče, například http://217.23.123.7. Tím otestujete firewall ve vašem směrovači a přesměrování NAT portu. Pokud pak neuvidíte webovou stránku cFos Personal Net, podívejte se do dokumentace k vašemu směrovači na to, jak konfigurovat přesměrování NAT portu.

Dokumentace k cFos Personal Net

Tipy pro zabezpečení instalace serveru cFos Personal Net