cFosSpeed je oficiální internetový akcelerátor herních produktů ASUS, GIGABYTE, ASRock a MSI
Nový! Od tvůrců cFosSpeed: cFos EVSE

Jak používat FastCGI s cFos Personal Net

FastCGI je vylepšením oproti CGI: Spuštění běžného skriptu CGI je spojeno s velkou režií. Musí být vytvořen nový proces, spuštěn interpret skriptu a skript musí být alespoň analyzován.

FastCGI tuto režii z velké části eliminuje. Skript nebo aplikace FastCGI se spustí pouze jednou a poté komunikuje s webovým serverem pomocí speciálních zpráv FastCGI. Tyto zprávy využívají požadavky HTTP skriptu na tento skript a jejich odpovědi. Proces zůstává v paměti neomezeně dlouho a skript se musí analyzovat pouze jednou. To umožňuje provádět skript s mnohem menší režií.

Pro cFos Personal Net to také umožňuje používat Node.js pro Javascriptové programy (a s ním jeden z nejrychlejších Javascriptových motorů).

Zde je postup instalace FastCGI s Node.js pro cFos Personal Net:

  1. Instalace a spuštění aplikace cFos Personal Net
  2. Instalace Node.js
  3. Nainstalujte modul node-fastcgi spuštěním adresy "npm i node-fastcgi" (nebo "npm i -global node-fastcgi")
  4. Úprava vzorového skriptu fcgi_test.fcgi v síti cFos Personal Net pub/fcgi adresář
  5. Otevřít http://localhost/pub/fcgi/fcgi_test.fcgi v našem prohlížeči

cFos Personal Net podporuje roli FastCGI "Responder", tj. ke zpracování požadavku HTTP je volána aplikace / skript FastCGI. Podporuje pouze konfiguraci, kdy je pro každý požadovaný název souboru spuštěn jeden skript FastCGI a požadavky jsou multiplexovány přes jedno spojení. Protože skripty FastCGI pracují velmi podobně jako běžné skripty CGI, používají pro komunikaci s webovým serverem obvykle STDIN / STDOUT. Proto má tato konfigurace největší smysl.

Pro usnadnění vývoje vlastních skriptů FastCGI (např. s Node.js) jsou chyby skriptů přesměrovány do prohlížeče. Také: Při vývoji skriptu nemusíte při změně skriptu restartovat webový server. Stačí ukončit proces interpretu skriptu. cFos Personal Net v případě potřeby při dalším požadavku znovu načte (novou verzi) skriptu.


Odkazy

Specifikace FastCGI
https://github.com/fast-cgi/spec/blob/master/spec.md

FastCGI na Wikipedii
https://en.wikipedia.org/wiki/FastCGI

Node.js
https://nodejs.org/en/

Modul Node.js pro FastCGI
https://www.npmjs.com/package/node-fastcgi


Dokumentace k cFos Personal Net

Skripty FastCGIDokumentace skriptovacích funkcí FastCGI systému cFos Personal Net