cFosSpeed hiện nằm trong tay những người mới. Atlas Tech Solutions hiện sở hữu, phát triển và bán các phiên bản mới của nó
Mới! Bởi các nhà sản xuất của cFosSpeed: EVSE cFos

Đồng bộ hóa tập tin, lịch và địa chỉ với cFos Personal Net

Lưu trữ và đồng bộ hóa các tập tin của bạn với WebDAV

WebDAV là một tiêu chuẩn để cho phép quản lý phân phối các nguồn tài nguyên. Nó cho phép việc sử dụng các công cụ đồng bộ hóa tập tin và Windows Explorer với thư mục cFos Personal Net.

Để mở thư mục cFos Personal Net từ xa \\www.yourdomain.com\DavWWWRoot\dav tại thanh tabar của trình duyệt Windows Explorer. Windows Explorer sau đó sẽ truy cập thư mục con DAV trong thư mục công cộng. Đối với ghi/xóa truy cập và loại bỏ các nhận xét .htaccess trong thư mục public. Xin vui lòng sửa đổi các quyền truy cập / HTTP auth. Nếu không tất cả mọi người có quyền ghi / xóa quyền truy cập vào thư mục dav của bạn.

cFos Personal Net hỖ trợ các phương thức HTTP sau: PROPFIND, PROPPATCH, DELETE, PUT, MKCOL, COPY, MOVE, LOCK, UNLOCK. PROPPATCH được sử dụng để thay đổi thuộc tính và thời gian của tập tin.

cFos Personal Net đang xử lý tất cả các nguồn tài nguyên WebDAV như các tập tin và thư mục trong cây thư mục công cộng.
ổ khóa luôn đặc trưng. pnet_LimitPut được sử dụng để hạn chế việc tạo ra các tập tin và thư mục mới. Các chỉ thị được sử dụng để hạn chế việc xóa cũng như thay đổi tập tin.

Đồng bộ hóa với lịch CALDAV

cFos Personal Net hỗ trợ CALDAV (RFC 4791). Điều này cho phép bạn lưu trữ và đồng bộ hóa dữ liệu lịch của bạn. Bạn có thể sử dụng một phần mềm lịch mà tự động phát hiện các lịch hoặc cấu hình các thư mục, nơi các mục lịch được lưu trữ bằng tay.
Để cFos Personal Net tự động phát hiện người dùng hiện hành với HTTP xác thực . Nó tự động tạo tập tin caldav_personal directorytại địa chỉ thư mụcpub/private/<your user name>/. Tiền tố cho các thư mục lịch có thể được thiết lập trong caldav_prefix các từ khóa trong [param] của GLOBAL.INI và là mặc định "caldav_"

Để cấu hình vị trí lịch bằng tay (ví dụ như để sử dụng với Mozilla Lightning), bạn phải tạo thư mục caldav_personal thủ công và thiết lập địa chỉ này trong ứng dụng lịch của bạn (ví dụ http://localhost/private/testuser/caldav_personal).

Nếu bạn cầu hình CalDAV bằng tay bạn nên tạo một tập tinh .htaccess với chỉ thị pnet_lock on nếu bạn sử dụng các thư mục CalDAV từ nhiều máy tính cùng lúc.

Đồng bộ địa chỉ với CardCAV

cFos Personal Net hỗ trợ CardDAV (RFC 6352). Nó cho phép bạn lưu trữ và đồng bộ hóa sổ địa chỉ liên lạc với cFos Personal Net. Bạn có thể sử dụng một phần mềm sổ địa chỉ mà tự động phát hiện các sổ địa chỉ CardDAV hoặc cấu hình các thư mục, nơi mà các địa chỉ liên lạc được lưu trữ thủ công.

Đối với cFos tự động phát hiện sử dụng của người dùng hiện với xác thực HTTP. Tương tự như CalDAV nó tự động tạo ra 1 thư mục carddav_personal trong thư mục pub/private/<your user name>/

Tiền tố cho địa chỉ thư mục cuốn sách có thể được thiết lập với các cardav_prefix từ khóa trong các phần [param] của GLOBAL.INI và là mặc định "cardav_".

Để cấu hình vị trí sổ địa chỉ bằng tay, bạn phải tạo các thư mục thủ công carddav_personal và thiết lập địa chỉ này trong ứng dụng sổ địa chỉ của bạn (ví dụ http://localhost/private/testuser/carddav_personal).

Nếu bạn cấu hình CardDAV bằng tay, bạn nên tạo một tập tin.htaccess với chỉ thị pnet_lock on nếu bạn sử dụng các thư mục CardDAV từ nhiều máy tính cùng lúc.

Đồng bộ hóa với Outlook IconMS Outlook lịch, công việc, địa chỉ liên lạc

cFos OutlookDAV (beta) có thể được sử dụng để đồng bộ hóa lịch, công việc, địa chỉ liên lạc của cFos Personal Net với MS Outlook.

Tài liệu cFos Personal Net