cFosSpeed hiện nằm trong tay những người mới. Atlas Tech Solutions hiện sở hữu, phát triển và bán các phiên bản mới của nó
Mới! Bởi các nhà sản xuất của cFosSpeed: EVSE cFos

Máy chủ cFos Personal Net Media

cFos Personal Net đã tích hợp sẵn trong máy chủ Media UPnP. Bạn có thể kích hoạt chúng bằng cấu hình từ khóa enable_media_server=1 trong những [param] phần của GLOBAL.INI và trong thư mục programdata\cfos\cfospnet.

Thư mục gốc cho media (âm thanh, video, hình ảnh) là theo mặc định media trong những thư mục công cộng . Bạn có thể thay đổi nó với từ khóa media_dir=<directory> ở trong [param] từng phần của GLOBAL.INI. Nó phải là một thư mục con pub. cFos Personal Net sử dụng tên của thư mục media để mã hóa URL media của bạn, bằng cách thêm .enc vào nó. Ví dụ: /media/... trở thành /media.enc/... Vì vậy, bạn không nên sử dụng một thư mục /media.enc.
của cFos Personal Net kiểm tra các thư mục media và thư mục con trong một bối cảnh xác thực HTTP và các báo cáo chỉ các tập tin hoặc thư mục với truy cập public không hạn chế bằng phương pháp HTTP GET. Khi bạn kích hoạt máy chủ Media UPnP, cFos Personal Net sẽ tự động mở UDP cổng 1900 and TCP cổng 2869 (Đây là những cổng UPnP tiêu chuẩn) trong tường lửa Windows.

Sau khi khởi động lại cFos Personal Net tất cả các file trong thư mục phương tiện truyền thông và thư mục con được quét kiểm tra với nhiều nội dung audio/*, video/* and image/* và báo cáo cho bất kỳ máy khách UPnP trong mạng LAN của bạn. UPnP renderers (Ví dụ Tivi, Radio internet..v.v...) gửi yêu cầu đến các tập tin và sử dụng chúng. Bạn có thể thử kiểm tra nhanh nó với Windows Media Player . Sau khi khởi động lại cFos Personal Net bạn sẽ thấy một tab mới trong thư viện của Windows Media Player .

Tài liệu cFos Personal Net