cFosSpeed hiện nằm trong tay những người mới. Atlas Tech Solutions hiện sở hữu, phát triển và bán các phiên bản mới của nó
Ngoài ra, hãy truy cập trang cFos eMobility của chúng tôi để biết các sản phẩm di động điện của chúng tôi, như cFos EVSE, cFos Charging ManagercFos Wallbox Booster

Tải về - cFosSpeed - Phiên bản 13.00 Mới

Ảnh cFosSpeed

truy cập internet nhanh hơn với Traffic Shaping
cFosSpeed tăng năng suất của bạn và giảm thời gian ping.
Tìm hiểu thêm

  • Giữ cho kết nối Internet của bạn nhanh dù trong lúc tải lên/xuống nhiều
  • Cải thiện thời gian ping cho games online
  • Giảm lỗi trên luồng truyền âm thanh/hình ảnh

cFosSpeed nằm trong tay những người mới!

Atlas Tech Solutions đã phát hành phiên bản mới: cFosSpeed v13.0, bao gồm một số bản sửa lỗi quan trọng. Tải về và tận hưởng!

Atlas Tech Solutions hiện sở hữu, phát triển và bán cFosSpeed.
Tất cả giấy phép người dùng hiện tại sẽ vẫn hợp lệ.

Tải về - cFos Personal Net - Phiên bản 5.02

cFos Personal Net box

Web server cho các người dùng gia đình và các chuyên gia
Lưu trữ và đồng bộ hóa dữ liệu của bạn
Tìm hiểu thêm

  • Ngay lập tức có web hosting trên PC của bạn
  • Xây dựng đám mây của riêng bạn
  • Hỗ trợ WebDAV, CalDAV và CardDAV
  • Máy chủ UPnP Media

Tải về - cFos Outlook DAV - Phiên bản 1.96

cFos Outlook DAV

Đồng bộ hóa Outlook (2013 + 2016) lịch, công việc và địa chỉ liên lạc của bạn
Tìm hiểu thêm

cFos Outlook DAV là một Outlook Add-in để kết nối với lịch và thư mục liên hệ trên máy chủ CalDAV/CardDAV trong các đám mây.

Tải về - cFos - Phiên bản 8.00

Ảnh cFos

ISDN Dial-in Driver - cũng là phần mềm cho modem
Tìm hiểu thêm