cFosSpeed сега е во нови раце. Atlas Tech Solutions сега поседува, развива и продава нови верзии од него
Ново! Од креаторите на cFosSpeed: CFos EVSE

Documentation Index

IPv6 Link function diagram

Предности во поглед

 • ipv6 dial-up driver за Windows
 • Автоматско рутирање и конфигурирање адреса
 • IPv4 <-> ipv6 DNS мапирање
 • DHCPv6 Постојан, Непостојан, Префикс Делегација
 • Висока-брзина, 10x побрзо од Windows Vista driver
 • Конфигурационо DHCP DUID
 • VLAN поддршка
 • NAT46 за IPv4 апликации

Што е cFos ipv6 Link?

Поврзливост со новата IPv6 мрежа

cFos IPv6 Link дозволува dial-up со IPv6 за Windows 7, Vista и XP.

Инсталирајте го cFos IPv6 Link, конфигурирајте ја dial-up конекцијата до вашиот ИСП и готви сте! cFos IPv6 Link не ве само поврзува до новата IPv6, но исто така го конфигурира рутирањето и IP и DNS адресите автоматски.

Под XP cFos IPv6 Link исто така ги мапира IPv4-базираните DNS прашања од IPv6 адресите.

cFos IPv6 Link е брз. Како cFos Broadband Connect кој архивира многу повеќе од PPPoE драјверот достапен со XP/Vista/7 (со доволно брза интернет линија).

При старт на cFos IPv6 Link прави авто-откривање на поврзаната мрежа уреди и свичови во еден од следните модови:

 • Рутер Мод: Ако cFos IPv6 Link открие рутер или DHCPv6 сервер го користи овој уред за рутирање на податоците на интернет.
 • Dial-up мод: Ако cFos IPv6 Link открие PPPoE нод поврзан на вашата мрежна карта (пр. преку DSL) воспоставува PPP/PPPoE конекција до интернет провајдерот автоматски или по барање.
 • Миксуван Мод: Ако cFos IPv6 Link открие IPv4 DHCP Сервер прикачен на мрежната карта (во зависност на другите IPv6 уреди), ги пропушта сите IPv4 сообраќаи преку овој IPv4 Рутер.

Ова дозволува симулативна употреба на IPv4 и IPv6. Windows преферира IPv6 по првото пробување за добивање адеса за IPv6 адресата и само користи IPv4 ако нема IPv6 адреса (сеуште) достапно. IPv4 е исто така враќање за IPv6.

Миксуван мод е достапен со рутери кој подржуваат "PPPoE Пропуст", пр. Спидпорт. Тогаш IPv4 сообраќајот патува како вообичаено во IPv4 провајдерот, додека IPv6 сообраќајот патува преку PPPoE во IPv6 провајдерот.


Техничка Позадина:

cFos IPv6 Link ја користи постоечката мрежа конекцијата преку рутерот или PPPoE и ви дозволува да го користите IPv6 под Windows 7, Vista и XP. cFos IPv6 Link може да бира во IPv4 и IPv6 со PPPoE преку DSL-модем или рутер со "PPPoE преминпреку" (пр. Спидпорт).


Предности на cFos IPv6 Link:

  XP Vista
Windows 7
IPv6 DNS Прашања / IPv4 <-> IPv6 DNS мапирањеДаНе
Dial-up за IPv6 PPPoE/PPPДаНе
Автоматско Рутирање КонфигурирањеДаДа
IPv6 зададена рутаДаДа
Автоматско DNS Сервер КонфигурирањеДаДа
DHCPv6 Prefix DelegationДаДа
Апдејт на табелата за полисиДаДа
NAT46 за IPv4 апликацииДаДа


cFos IPv6 Link ги има следните компоненти:

 • PPPoE
 • PPP IPv4/IPv6
 • IPv6 Neighbor discovery (ND) + DAD
 • IPv6 Router Advertisement
 • IPv6 DHCP (DHCPv6) statefull & stateless
 • IPv4 DHCP
 • IPv4 <-> IPv6 DNS Mapping
 • IPv6 Рутер Апели со ИСП
 • DHCPv6 Со ИСП

Опционални постојани и непостојани адреси и рутер конфигурација со ИСП е готова преку IPv6 Рутер Апелите и DHCPv6. Дури cFos IPv6 Link може автоматски да ги одреди и конфигурира сите параметри запишани од ИСП, како IPv6 адреса префикс, DNS адреси и сл.


Флексибилно преговарање на сите IPv6 параметри / DHCPv6 Префикс Делегација:

Опционални постојани и непостојани адреси и рутер конфигурација со ИСП е готова преку IPv6 Рутер Апелите и DHCPv6. Дури cFos IPv6 Link може автоматски да ги одреди и конфигурира сите параметри запишани од ИСП, како IPv6 адреса префикс, DNS адреси и сл.

cFos IPv6 Link сега е исто така DHCPv6 клиент на интернет. Исто така може да открие IPv6 префикс не само од рутер рекламите, но исто од DHCPv6 Префикс Делегација. Го тестиравме тоа со (и други) Cisco Рутер. Благодарение на cFos IPv6 Link ISPs сега можеме да го вработиме Cisco предложениот DHCPv6 Префикс Делегација со нејзините крајни-корисници.

cFos IPv6 Link сега може исто така да стекне DNS адреса преку DHCPv6 (во додатност со користење на опцијата во Рутер Рекламите). Во Миксуван Мод адресата од IPv4 DNS серверот е исто така користена. Исто така cFos IPv6 Link ги користи сите можни начини за пристап на DNS серверите, без потреба за рачно конфигурирање.

cFos IPv6 Link нуди ексклузивно логирање и следење на предностите, кој се особено корисни во почетокот на IPv6 ерата. cFos IPv6 Link може на пример да креира Wireshark-компатибилни фајлови за траги.


Delegation of the Framed IPv6 Prefix from RADIUS Server to
cFos IPv6 Link
Delegation of the "Framed IPv6 Prefix" from RADIUS Server to cFos IPv6 Link

cFos IPv6 линк со DSL и други широкопојасни конфигурации

cFos IPv6 линкот интерпретира повеќе префикси и DHCPv6 делегациони префикс опции според следново:

Доколку повеќе IPv6 рути со различни префикси се детектирани од cFos IPv6 линк, ги праќа пакетите до рутерот со најдолгиот соодвете префикс во изворната адреса.

Префиксите пократки од 64 бита од DHCPv6 сервер или рутер се пријавуваат на Windows, за да дозволат постоечки софтверски Windows рутер да ги префли на subnet и да прикачи 64 битни префикси на други уреди. Доколку cFos IPv6 линкот добива само префикси пократки од 64 бита, реконструира еден од 64 битните префикси од еден од веќе постоечките со продолжување на истиот со 0 бита.

cFos IPv6 линкот затоа може да се справи со префикси од поставки со DHCPv6 и RADIUS сервери. Framed IPv6 префикси се очекуваат во Рутерски реклами и делегирани префикси во DHCPv6 серверските одѕиви. Видете RFC 3162 и RFC 4818.


Поврзани RFCs:

RFC 2464 Пренос на IPv6 пакети преку мрежни мрежи
RFC 3162 RADIUS и IPv6
Протокол за конфигурација на динамичен домаќин RFC 3315 за IPv6 (DHCPv6)
RFC 3484 Стандардна адреса Избор за Интернет протокол верзија 6 (IPv6)
RFC 3587 IPv6 Глобален формат на адреси на „Уникаст“
RFC 3633 IPv6 префикс опции за протокол за конфигурирање на динамичен домаќин (DHCP) верзија 6
RFC 3646 DNS опции за конфигурација за протокол за конфигурација на динамичен домаќин за IPv6 (DHCPv6)
Служба за протокол за конфигурација на динамички домаќини RFC 3736 (DHCP) за IPv6
RFC 4193 Единствени локални IPv6 уникатни адреси
RFC 4429 Оптимистичко откривање на адреса на дупликат (DAD) за IPv6
RFC 4443 протокол за пораки за контрола на Интернет (ICMPv6) за спецификација на Интернет протокол за верзија 6 (IPv6)
RFC 4472 Оперативни размислувања и проблеми со IPv6 DNS
RFC 4818 RADIUS Делегиран-IPv6-Префикс атрибут
RFC 4861 соседско откритие за IP верзија 6 (IPv6)
Автоконфигурација на RFC 4862 IPv6 без адреса
Опција за рекламирање на рутер RFC 5006 IPv6 за конфигурација на DNS
RFC 5072 IP верзија 6 над PPP
Опција за рекламирање на рутер RFC 5175 IPv6
Изјава за проблемот RFC 5220 за стандардна селекција на адреси во околини со повеќе префиксови
RFC 5221 Барања за механизми за избор на адреса
RFC 5453 задржани идентификатори за интерфејс IPv6
нацрт: http://Tools.ietf.org/html/draft-fujisaki-dhc-addr-select-opt-08


Системски потреби

 • Windows XP / Windows Vista / Windows 7
 • 32bit / 64bit (x64)
 • IPv4 и/или IPv6 Рутер или DSL кабловски модем (PPPoE)

Документација

Параметри на cfos6link.ini, секција [param]:

  func_trace   0      логирачко ниво, 0=минимум, 1=сите функции, освен пренос на податоци,
                2=исто логирај пренос на податоци функции
  dump_unknown_frames 1    1=направи dump за непознат PPPoE кадар во trace.txt, 0=деактивирано
  ipv4_router_addr  IPv4 приватна рутер адреса за IPv4 DHCP, subnet mask е секогаш 255.255.255.0.
             стандард е 192.168.42.1.
  allow_mixed_mode      1 = дозволи IPv4 passthrough ако е детектирано DHCPv4 (стандардно), 0 = исклуче
  keep_ppinfo         1 = испрати NDIS со пакет инфо за секој пакет, 0 = исклучи (стандардно)
  check_traffic        1 = провери дали пакетите од/до мрежата се дозволени (стандардно), 0 = праќај ги сите пакети
  default_use_ipv4      стандардната вредност за use_ipv4 values во connections.ini (стандардно 0 = не дозволува)
  default_use_ipv6      стандардна вредност за use_ipv6 вредности во connections.ini (стандардно 1 = дозволено)
  ipv4_mcast_is_unicast    1 = третирај IPv4 multicast (class D net) пакети како unicast пакети,
                0 = третирај како multicast (стандардно)

Passthrough модус, секција [passthrough]:

adapter1=substr
 adapter1=substr
 .
 .
 adapterN=substr
 Ако описот на адаптерот содржи „substr“ сообраќајот за овој адаптер се игнорира (режим на минување). 

Формат на телефонски број:

  параметрите можат да се појават во произволен редослед, пр.,

  d\aidx=x\serv=x\h=x\ac=x\to=x\tr=x\prio=x\vlan=x

  параметар:   стандард:   значење:

  d              any digits, ignored
  aidx=x     -1      -1=auto-detect, 0..n=PPPoE за мрежен адаптер x
                (адаптер индекс како зачуваниот во регистерот)
  serv=name          сервис име стринг за појдовни повици
  h=1 or h=0   1      овозможува или оневозможува користење на host_unique tag (1=овозможено))
  ac=name           стринг, кој може да се користи за лимитирање на PPPoE преговарање
                до одреден AC. името мора да е подниз од AC име
  to=x      2000    иницијален тајмаут за појдовен PPPoE: тајмаут во милисекунди за сервер одговори
  tr=x      3      број на обиди при тајмаут
  prio=x           намести го VLAN пакет приоритетот (вредност од 0-7)
  vlan=x           VLAN ID

Параметри за конекциите во connections.ini:

  овозможено      0=оневозможено, 1=бирај кога конекцијата е потребна 
  dial_string    види "Формат на телефонски број"
  user_name     корисник
  лозинка      енкриптирана лозинка, користи подесување за внесување лозинка
  mru        PPP Максимум Примени Единици, стандард 1492
  use_ipv4      0=disabled, 1=use IPv4 connectivity
  use_ipv6      0=disabled, 1=use IPv6 connectivity
  ipv6_prefix    IPv6 провајдер префиск, мора да се секогаш 64bit, пр 1111:2222:3333:4444/64
  idle_timeout    број на секунди од неактивност по која конекцијата
           ќе биде стопирана, стандард е 0=секогаш вклучено
  ipv6_dns1     целосна 128 bit IPv6 DNS адреса
  ipv6_dns2     целосна 128 bit IPv6 DNS адреса

Прилагодувања на табелата со полиси и NAT46


cFos IPv6 линк документација.