cFosSpeed jest teraz w nowych rękach. Atlas Tech Solutions jest teraz właścicielem, rozwija i sprzedaje jego nowe wersje
Nowość! Stworzony przez twórców cFosSpeed: cFos EVSE

Documentation Index

IPv6 Link function diagram

korzyści na pierwszy rzut oka

 • ipv6 sterownik dial-up dla Windows
 • Automatyczny routing i konfiguracja adresów
 • IPv4 <-> ipv6 mapowanie DNS
 • DHCPv6 Stateful/Stateless Prefix Delegation
 • Duża prędkość!, 10x szybciej niż sterownik Windows Vista
 • Konfigurowalny DHCP DUID
 • Wsparcie dla sieci wirtualnych (VLAN)
 • NAT46 dla aplikacji IPv4

Co to cFos ipv6 Link?

Łączność z nową sięcią IPv6

cFos IPv6 Link pozwala na połączenia dial-up z IPv6 dla Windows XP i Vista.

Zainstaluj cFos IPv6 Link, skonfiguruj połączenie dial-up do swojego dostawcy internetowego (ang. ISP) i gotowe! cFos IPv6 Link nie tylko łączy się z nowym IPv6, ale również konfiguruje ruting, adresy IP oraz DNS automatycznie.

W systemie XP cFos IPv6 Link mapuje również zapytania DNS oparte na IPv4 do adresów IPv6.

cFos IPv6 Link jest szybki. Tak jak w przypadku cFos Broadband Connect, osiąga znacznie wyższą przepustowość niż sterownik PPPoE dostarczany z XP/Vista/7 (z odpowiednio szybkim połączeniem internetowym).

Podczas uruchamiania cFos IPv6 Link wykrywa podłączone urządzenia sieciowe i przełącza się w jeden z następujących trybów:

 • Tryb rutera: Jeżeli cFos IPv6 Link wykryje ruter lub serwer DHCPv6, wtedy używa tego urządzenia do rutowania danych do Internetu.
 • Tryb wdzwaniania (Dial-up): Jeżeli cFos IPv6 Link wykryje węzeł PPPoE podłączony do karty sieciowej (np. poprzez DSL), wtedy ustanawia połączenie PPP/PPPoE do dostawcy internetowego w trybie automatycznym lub na żądanie.
 • Tryb mieszany: Jeżeli cFos IPv6 Link wykryje serwer DHCP IPv4, podłaczączony do karty sieciowej (niezależnie od innych urządzeń IPv6), wtedy przekazuje cały ruch IPv4 poprzez ten Ruter IPv4.

Pozwala to na jednoczesne korzystanie z adresów IPv4 oraz IPv6. Windows preferuje IPv6, próbując w pierwszej kolejności przetłumaczyć adres na ten w wersji IPv6, a używa wersji IPv4, jeżeli żaden adres IPv6 nie jest (jeszcze) dostępny. IPv4 jest zatem rozwiązaniem zastępczym dla IPv6.

Korzystanie z trybu mieszanego jest możliwe z ruterami, które wspierają "Przekazywanie PPPoE", np. Speedport. Następnie ruchu IPv4 kierowany jest, tak jak zwykle do dostawcy IPv4, podczas gdy ruch IPv6 przekazywany jest poprzez PPPoE do dostawcy IPv6.


Szczegół techniczne:

cFos IPv6 Link używa istniejącego połączenia sieciowego przer ruter lub PPPoE oraz pozwala używać IPv6 pod Windows X and Vista/7. cFos IPv6 Link może wdzwaniać się w IPv4 oraz IPv6 z PPPoE poprzez modem DSL lub ruter z "Przekazywaniem PPPoE" (np. Speedport).


Zalety cFos IPv6 Link:

  XP Vista
Windows 7
Zapytania DNS IPv6 / Mapowanie DNS IPv4 <-> IPv6TakNie
Wdzwanianie PPPoE/PPP IPv6TakNie
Automatyczna konfiguracja rutinguTakTak
Domyślna trasa IPv6TakTak
Automatyczna konfiguracja serwera DNSTakTak
Delegacja Prefixów IPv6TakTak
Aktualizacje polityki tabelTakTak
NAT46 dla aplikacji IPv4TakTak


cFos IPv6 Link składa się z następujących komponentów:

 • PPPoE
 • PPP IPv4/IPv6
 • IPv6 Neighbor discovery (ND) + DAD
 • IPv6 Router Advertisement
 • IPv6 DHCP (DHCPv6) statefull & stateless
 • IPv4 DHCP
 • IPv4 <-> IPv6 DNS Mapping
 • Pozyskiwanie Konfiguracji Rutera IPv6 od Dostawcy Internetowego (ang. ISP)
 • Konfigurowanie DHCPv6 od Dostawcy Internetowego (ang. ISP)

Opcjonalna konfiguracja stanowych i bezstanowych adresów i rutingu od dostawcy internetowego (ang. ISP) jest wykonywana poprzez mechanizm Pozyskiwania Konfiguracji Rutera IPv6 od Dostawcy Internetowego oraz Konfigurowania DHCPv6 od Dostawcy Internetowego. Tym samym cFos IPv6 Link może automatycznie ustalić i skonfigurować wszystkie parametry przypisane przez dostawcę internetowego, takie jak prefix adresu IPv6, adres DNS, itp.


Elastyczna negocjacja wszystkich parametrów IPv6 / Delegacja Prefixów DHCPv6:

Opcjonalna konfiguracja stanowych i bezstanowych adresów i rutingu od dostawcy internetowego (ang. ISP) jest wykonywana poprzez mechanizm Pozyskiwania Konfiguracji Rutera IPv6 od Dostawcy Internetowego oraz Konfigurowania DHCPv6 od Dostawcy Internetowego. Tym samym cFos IPv6 Link może automatycznie ustalić i skonfigurować wszystkie parametry przypisane przez dostawcę internetowego, takie jak prefix adresu IPv6, adres DNS, itp.

cFos IPv6 Link jest teraz również internetowym klientem DHCPv6. Tym samym potrafi ustalić prefix IPv6 nie tylko na podstawie rozgłoszeń rutera, ale również dzięki Delegacji Prefixów DHCPv6. Przetestowaliśmy to (m.in.) z Ruterem Cisco. Dzięki cFos IPv6 Link dostawcy internetowi mogą teraz stosować zaproponowaną przez Cisco Delegację Prefixów DHCPv6, oferując ją swoim klientom końcowym.

cFos IPv6 Link może teraz również pobierać adresy DNS przez DHCPv6 (oprócz korzystania z opcji Rozgłaszania Rutera). W trybie mieszanym używany jest również adres IPv4 serwera DNS. Tym samym cFos IPv6 Link używa wszystkich możliwych sposobów dostępu do serwerów DNS, bez konieczności ręcznej kofniguracji.

cFos IPv6 Link oferuje rozbudowane funkcje logowania i śledzenia, które są szczególnie użyteczne na początku ery IPv6. cFos IPv6 Link może np. tworzyć pliki śledzenia kompatybilne z programem Wireshark.


Delegation of the Framed IPv6 Prefix from RADIUS Server to
cFos IPv6 Link
Delegation of the "Framed IPv6 Prefix" from RADIUS Server to cFos IPv6 Link

cFos IPv6 Link z łączami DSL i innymi konfiguracjami szerokopasmowymi

cFos IPv6 Link interpretuje wielokrotne prefiksy oraz delegację prefiksu DHCPv6 w następujący sposób:

W przypadku wykrycia przez cFos IPv6 Link wielu różnych routerów IPv6 z różnymi prefiksami, pakiety wysyłane są do routera z najbardziej zbliżonym prefiksem do adresu źródłowego.

Prefiksy z serwera lub routera DHCPv6 krótsze niż 64 bity raportowane są do systemu Windows, w celu podzielenia ich na podsieci przez oprogramowanie systemu Windows i przydzielenie prefiksów 64-bitowych do innych urządzeń. W przypadku gdy cFos IPv6 Link otrzymuje jedynie prefiksy, które są krótsze niż 64 bity, tworzy on jeden 64-bitowy prefiks z istniejącego poprzez dopełnienie go zerami.

Dzięki temu cFos IPv6 Link może chwytać prefiksy z danych konfiguracyjnych otrzymywanych z serwerów DHCPv6 i RADIUS. Prefiksy IPv6 zawierające ramki oczekiwane są w rozgłoszeniach routerów i delegowanych prefiksach jako odpowiedzi z serwera DHCPv6.


Powiązane dokumenty RFC:

RFC 2464 Transmisja pakietów IPv6 przez sieć ethernet
RFC 3162 IPv6 i RADIUS
RFC 3315 Protokół dynamicznej konfiguracji hostów dla IPv6 (DHCPv6)
RFC 3484 Domyślne wybieranie adresu dla IPv6
RFC 3587 Globalny format adresu unicast IPv6
RFC 3633 Opcje prefiksu IPv6 dla protokołu dynamicznej konfiguracji hostów (DHCP) w wersji 6
RFC 3646 Opcje konfiguracji DNS dla protokołu dynamicznej konfiguracji hostów dla IPv6 (DHCPv6)
RFC 3736 Bezstanowa usługa protokołu dynamicznej konfiguracji hostów (DHCP) dla IPv6
RFC 4193 Unikalne lokalne adresy IPv6 unicast
RFC 4429 Protokół wykrywania zduplikowanych adresów (DAD) dla IPv6
RFC 4443 Protokół wiadomości kontrolnych (ICMP) dla IPv6
RFC 4472 Problemy związane z używanie DNS IPv6
RFC 4818 Atrybut delegowania prefiksu IPv6 przez RADIUS
RFC 4861 Wykrywanie sąsiadów dla IPv6
RFC 4862 Bezstanowa autokonfiguracja adresów IPv6
RFC 5006 Opcja rozgłaszania routerów IPv6 dla konfiguracji DNS
RFC 5072 IPv6 przez PPP
RFC 5175 Opcje flag rozgłaszania routerów IPv6
RFC 5220 Oświadczanie problemów dla domyślnego wybierania adresów w środowisku z wieloma prefiksami
RFC 5221 Wymagania dla mechanizmu wybierania adresów
RFC 5453 Zarezerwowane identyfikatory interfejsów IPv6
szkic: http://tools.ietf.org/html/draft-fujisaki-dhc-addr-select-opt-08


Wymagania systemowe

 • Windows XP / Windows Vista / Windows 7
 • 32bit / 64bit (x64)
 • Ruter IPv4 i/lub IPv6 lub Modem DSL (PPPoE)

Dokumentacja

Parametry pliku cfos6link.ini, sekcja [param]:

  func_trace   0      poziom logowania, 0=minimum, 1=wszystkie funkcje, z wyjątkiem transmisji danych,
                2=funkcja logowania także transmisji danych
  dump_unknown_frames 1    1=zrzuć nieznane ramki PPPoE do pliku trace.txt, 0=wyłączone
  ipv4_router_addr   ipv4_router_addr  adres IPv4 prywatnego rutera dla DHCP IPv4, maska podsieci zawsze wynosi 255.255.255.0.
             domyślny jest 192.168.42.1.
  allow_mixed_mode      1 = zezwalaj na przekazywanie IPv4 w przypadku wykrycia DHCPv4 (domyślnie), 0 = opcja wyłączona
  keep_ppinfo         1 = wysyłaj informacje NDIS w każdym pakiecie, 0 = opcja wyłączona (domyślnie)
  check_traffic        1 = sprawdzaj czy pakiety z/do Internetu są dozwolone (domyślnie), 0 = wysyłaj wszystkie pakiety
  default_use_ipv4      domyślna wartość używana z argumentem use_ipv4 w pliku connections.ini (domyślnie 0 = niedozwolone)
  default_use_ipv6      domyślna wartość używana z argumentem use_ipv6 w pliku connections.ini (domyślnie 1 = dozwolone)
  ipv4_mcast_is_unicast    1 = traktuj pakiety multicast IPv4 (klasa D) jako pakiety typu unicast,
                0 = traktuj jako multicast (domyślnie)

Tryb przekazywania, sekcja [passthrough]:

  adapter1=substr
  adapter1=substr
  .
  .
  adapterN=substr
  Jeżeli opis adaptera zawiera ciąg znaków "substr", ruch dla niego będzie ignorowany (tryb przekazywania).

Format numeru telefonicznego:

  parametry mogą pojawić się w dowolnym porządku, np.,

  d\aidx=x\serv=x\h=x\ac=x\to=x\tr=x\prio=x\vlan=x

  parametr:   domyślny:   znaczenie:

  d              dowolne cyfry, ignorowane
  aidx=x     -1      -1=auto-detect, 0..n=PPPoE dla adaptera sieciowego x
                (indeks adaptera taki, jak przechowywany w rejestrze)
  serv=name          łańcuch z nazwą serwisu dla rozmów wychodzących
  h=1 or h=0   1      włącza lub wyłącza użycie znacznika host_unique (1=włączone))
  ac=name           łańcuch znaków, który może być użyty do ograniczenia negocjacji PPPoE
                do określonego AC. nazwa musi być częścią łańcucha nazwy AC
  to=x      2000    początkowy czas oczekiwania dla połaczeń wychodzących PPPoE: czas oczekiwania w milisekundach dla odpowiedzi serwera
  tr=x      3      liczba pononych prób w przypadku przekroczenia czasu oczekiwania
  prio=x           ustaw priorytet pakietu VLAN (wartość od 0-7)
  vlan=x           VLAN ID

Parametry dla połączeń w pliku connections.ini:

  włączone      0=wyłączone, 1=wdzwaniaj się, kiedy tylko połączenie jest potrzebne
  dial_string    patrz "Format numeru telefonu"
  user_name     nazwa użytkownika
  password      zaszyfrowane hasło, użyj ustawień, aby wprowadzić hasło
  mru        maksymalna jednostka odbioru (ang. MRU) PPP, domyślnie 1492
  use_ipv4      0=wyłączone, 1=używaj łączności IPv4
  use_ipv6      0=wyłączone, 1=używaj łączności IPv6
  ipv6_prefix    prefix IPv6 dostawcy, zawsze musi być 64-bitowy, np. 1111:2222:3333:4444/64
  idle_timeout    liczba sekund nieaktywności, po której połączenie
           zostanie zakończone, domyślnie jest 0=zawsze włączone
  ipv6_dns1     pełny 128-bitowy adres DNS IPv6
  ipv6_dns2     pełny 128-bitowy adres DNS IPv6

Dostosowanie polityki tabel oraz NAT46