cFosSpeed hiện nằm trong tay những người mới. Atlas Tech Solutions hiện sở hữu, phát triển và bán các phiên bản mới của nó
Mới! Bởi các nhà sản xuất của cFosSpeed: EVSE cFos

Cho phép chuyển tiếp cổng cho Mikrotik MIKROTIK RB951G-2HnD


Mikrotik MIKROTIK RB951G-2HnD Step 1

1 Đăng nhập bộ định tuyến bằng tên người dùng và mật khẩu của bạn (Mặc định-IP: 192.168.88.1, Đăng nhập: admin, mật khẩu: không có)Mikrotik MIKROTIK RB951G-2HnD Steps 2-5

2 Nhấp vào "IP"

3 Nhấp vào "Firewall"

4 Nhấp vào "NAT"

5 Nhấp vào nút "Add New" để thêm quy tắc mớiMikrotik MIKROTIK RB951G-2HnD Steps 6-9

6 Chuỗi: dstnat

7 Giao thức: tcp

8 Đst. Cảng: 80

9 Trong. Giao diện: ether1-gateway (một trong những giao diện trên bộ định tuyến)Mikrotik MIKROTIK RB951G-2HnD Steps 10-13

10 Cuộn trang xuống trường "Action"

11 Hành động: dst-nat

12 Đến Địa chỉ: 192.168.88.253 (Địa chỉ IP của máy tính cFos Personal Net đang chạy)

13 Đến cảng: 80Mikrotik MIKROTIK RB951G-2HnD Steps 14-16

14 Cuộn ngược lại trên cùng của trang và kiểm tra xem quy tắc được bật chưa (theo mặc định nó đã được bật)

15 Nhấp vào "Apply"

16 Nhấp vào "OK" và sau đó đăng xuất khỏi bộ định tuyếnChuyển tiếp cổng giờ đã được cấu hình cho máy tính của bạn!

Cho phép chuyển tiếp cổng cho Mikrotik MIKROTIK RB951G-2HnDHướng dẫn kích hoạt Chuyển tiếp cổng cho Mikrotik MIKROTIK RB951G-2HnD