cFosSpeed hiện nằm trong tay những người mới. Atlas Tech Solutions hiện sở hữu, phát triển và bán các phiên bản mới của nó
Mới! Bởi các nhà sản xuất của cFosSpeed: EVSE cFos

Cho phép chuyển tiếp cổng cho Mikrotik RB2011UiAS-2HnD-IN


Mikrotik RB2011UiAS-2HnD-IN Step 1

1 Đăng nhập vào Mikrotik bằng tên người dùng và mật khẩu của bạn (Mặc định-IP: 192.168.88.1, Đăng nhập: admin, mật khẩu: không có)Mikrotik RB2011UiAS-2HnD-IN Steps 2-6

2 Nhấp vào "WebFig"

3 Nhấp vào "IP"

4 Nhấp vào "Firewall"

5 Nhấp vào "NAT"

6 Nhấp vào nút "Add New" để thêm quy tắc mớiMikrotik RB2011UiAS-2HnD-IN Steps 7-10

7 Chuỗi: dstnat

8 Giao thức: tcp

9 Đst. Cảng: 80

10 Trong. Giao diện: ether1-gateway

Mikrotik RB2011UiAS-2HnD-IN Steps 11-14

11 Cuộn trang xuống trường "Action"

12 Hành động: dst-nat

13 Đến địa chỉ: 192.168.88.100 (IP của máy tính chạy cFos Personal Net)

14 Đến cảng: 80Mikrotik RB2011UiAS-2HnD-IN Steps 15-17

15 Cuộn trở lại trên cùng của trang và kiểm tra nếu quy tắc được bật (bật nếu không)

16 Nhấp vào "Apply"

17 Nhấp vào "OK" và sau đó đăng xuất khỏi bộ định tuyến


Chuyển tiếp cổng giờ đã được cấu hình cho máy tính của bạn!

Cho phép chuyển tiếp cổng cho Mikrotik RB2011UiAS-2HnD-INHướng dẫn kích hoạt Chuyển tiếp cổng cho Mikrotik RB2011UiAS-2HnD-IN