cFosSpeed hiện nằm trong tay những người mới. Atlas Tech Solutions hiện sở hữu, phát triển và bán các phiên bản mới của nó
Mới! Bởi các nhà sản xuất của cFosSpeed: EVSE cFos

Cho phép chuyển tiếp cổng cho TP-LINK TD-W9970


TP-Link TD-W9970 Step 1

1 Đăng nhập vào bộ định tuyến bằng tên người dùng và mật khẩu của bạn (IP mặc định: 192.168.1.1 - tên người dùng/mật khẩu mặc định: admin)TP-Link TD-W9970 Steps 2-3

2 Nhấp vào " Forwarding " và " Virtual Servers " trong menu chính bên trái

3 Nhấp vào nút " Add New "TP-Link TD-W9970 Steps 4-6

4 Chọn HTTP làm Common Service port và nhập IP (tốt nhất là tĩnh) của máy tính cFos Personal Net đang chạy trong trường IP Address

5 Nhấp vào nút " Save "

6 Đăng xuất khỏi bộ định tuyến của bạn bằng cách nhấp vào " Logout " trong menu chính bên tráiChuyển tiếp cổng giờ đã được cấu hình cho máy tính của bạn!

Cho phép chuyển tiếp cổng cho TP-LINK TD-W9970Hướng dẫn kích hoạt Chuyển tiếp cổng cho TP-Link TD-W9970