cFosSpeed artık yeni ellerde. Atlas Tech Solutions artık yeni sürümlerine sahip, geliştiriyor ve satıyor
Yeni! cFosSpeed'in yapımcıları tarafından cFos EVSE

TP-LINK TD-W9970 için port yönlendirmeyi etkinleştir


TP-Link TD-W9970 Step 1

1 Kullanýcý adýnýz ve parolanýz ile yölendiricinize giriþ yapýn (varsayýlan IP:192.168.1.1 - varsayýlan kullanýcý adý/parola: admin/admin ya da admin/turktelekom)TP-Link TD-W9970 Steps 2-3

2 Sol kýsýmda ana menüden "Ýletim" ve "Sanal Sunucuquot; seçeneklerine týklayýn

3 "Yeni Ekle" butonuna týklayýnTP-Link TD-W9970 Steps 4-6

4 Yaygýn Servis Portlarý olarak HTTP seçin ve IP Adresi kýsmýna cFos Kiþisel Net'in kiþisel bilgisayarýnýzda kullandýðý (tercihen statik) IP'yi giriniz

5 "Kaydet" butonuna týklayýn

6 Sol kýsýmdaki ana menüden "Oturumu Kapat" seçeneðine týklayarak yönlendiricinizden çýkýnPort yönlendirme artık bilgisayarınız için yapılandırılmış!

TP-LINK TD-W9970 için port yönlendirmeyi etkinleştirTP-Link TD-W9970 için Bağlantı Noktası İletme işlevinin etkinleştirilmesine ilişkin talimatlar