cFosSpeed là Công cụ giúp tăng tốc Internet chính thức tốt nhất cho các sản phẩm chơi game của ASUS, GIGABYTE, ASRock và MSI.
Mới! Bởi các nhà sản xuất của cFosSpeed: EVSE cFos

Nhận giấy phép miễn phí (cFosSpeed) bằng cách giúp chúng tôi có 10 đánh giá trở lên.
Một số đoạn văn bạn được tạo ra bởi phần mềm dịch thuật. Xin hãy giúp chúng tôi cải thiện các văn bản này. Nhấn vào nút để bắt đầu chế độ sửa đổi.

Cho phép chuyển tiếp cổng cho Netgear CENTRIA WNDR4700


Netgear CENTRIA WNDR4700 Step 1

1 Đăng nhập vào bộ định tuyến của bạn bằng tên người dùng và mật khẩu của bạn (IP mặc định: 10.0.0.1 hoặc routerlogin.net, tên người dùng: admin, mật khẩu mặc định: password)Netgear CENTRIA WNDR4700 Steps 2-6

2 Nhấp vào tab "ADVANCED"

3 Nhấp vào "Advanced Setup"

4 Nhấp vào "Port Forwarding/Port Triggering"

5 Chọn "HTTP" và nhập địa chỉ IP của máy tính cFos Personal Net đang chạy

6 Nhấp vào nút Add AddNetgear CENTRIA WNDR4700 Step 7

7 Đảm bảo quy tắc của bạn được liệt kê và nhấp vào nút "Logout"Chuyển tiếp cổng giờ đã được cấu hình cho máy tính của bạn!

Cho phép chuyển tiếp cổng cho Netgear CENTRIA WNDR4700Hướng dẫn kích hoạt Chuyển tiếp cổng cho Netgear CENTRIA WNDR4700