cFosSpeed hiện nằm trong tay những người mới. Atlas Tech Solutions hiện sở hữu, phát triển và bán các phiên bản mới của nó
Mới! Bởi các nhà sản xuất của cFosSpeed: EVSE cFos

Cho phép chuyển tiếp cổng cho Kozumi KM-4150NR


Kozumi KM-4150NR Step 1

1 Đăng nhập vào Kozumi bằng tên người dùng và mật khẩu của bạnKozumi KM-4150NR Step 2

2 Nhấp vào tab "Advanced"Kozumi KM-4150NR Step 3

3 Nhấp vào "Port Forwarding"Kozumi KM-4150NR Step 4

4 Nhấp vào nút "Add"Kozumi KM-4150NR Steps 5-8

5 Tìm kiếm dịch vụ của bạn trong danh sách thả xuống và bỏ qua bước 8 hoặc tạo một máy chủ tùy chỉnh

6 Đặt địa chỉ IP của máy tính cFos Personal Net đang chạy

7 Thêm các cổng và giao thức cần thiết

8 Nhấp vào nút "Apply"Chuyển tiếp cổng giờ đã được cấu hình cho máy tính của bạn!

Cho phép chuyển tiếp cổng cho Kozumi KM-4150NRHướng dẫn kích hoạt Chuyển tiếp cổng cho Kozumi KM-4150NR