cFosSpeed hiện nằm trong tay những người mới. Atlas Tech Solutions hiện sở hữu, phát triển và bán các phiên bản mới của nó
Mới! Bởi các nhà sản xuất của cFosSpeed: EVSE cFos

Cho phép chuyển tiếp cổng cho D-Link DIR-850L


D-Link DIR-850L Step 1

1 Đăng nhập vào bộ định tuyến của bạn bằng tên người dùng và mật khẩu của bạn (IP 192.168.0.1 mặc định - mật khẩu mặc định cho phần sụn toàn cầu trống, mật khẩu mặc định cho phần sụn Msia nằm ở cuối bộ định tuyến)D-Link DIR-850L Steps 2-3

2 Nhấp vào " Advanced " trong menu chính ở trên cùng

3 Nhấp vào " Port Forwarding " từ menu thả xuốngD-Link DIR-850L Step 4

4 Nhấp vào " Add Rule " ở góc dưới bên tráiD-Link DIR-850L Step 5

5 Nhập Tên, TCP Port, TCP Port UDP Port như được hiển thị và IP của máy tính cFos Personal Net đang chạy trong trường IP cục bộD-Link DIR-850L Step 6

6 Nhấp vào nút " Save "Chuyển tiếp cổng giờ đã được cấu hình cho máy tính của bạn!

Cho phép chuyển tiếp cổng cho D-Link DIR-850LHướng dẫn kích hoạt Chuyển tiếp cổng cho D-Link DIR-850L