cFosSpeed jest teraz w nowych rękach. Atlas Tech Solutions jest teraz właścicielem, rozwija i sprzedaje jego nowe wersje
Nowość! Stworzony przez twórców cFosSpeed: cFos EVSE

Włącz przekierowanie portów dla D-Link DIR-850L


D-Link DIR-850L Step 1

1 Zaloguj się do routera za pomocą swojej nazwy użytkownika i hasła (domyślny adres IP 192.168.0.1 - domyślne hasło dla globalnego oprogramowania układowego jest puste, domyślne hasło dla oprogramowania układowego Msia znajduje się na dole routera)D-Link DIR-850L Steps 2-3

2 Kliknij „ Advanced ” w menu głównym u góry

3 Kliknij „ Port Forwarding ” z menu rozwijanegoD-Link DIR-850L Step 4

4 Kliknij „ Add Rule ” w lewym dolnym roguD-Link DIR-850L Step 5

5 Wprowadź nazwę, TCP Port UDP Port jak pokazano, a adres IP komputera cFos Personal Net jest uruchomiony w polu Lokalny adres IPD-Link DIR-850L Step 6

6 Kliknij przycisk „ SavePrzekierowanie portów jest teraz skonfigurowane dla twojego komputera!

Włącz przekierowanie portów dla D-Link DIR-850LInstrukcje aktywacji przekierowania portów dla D-Link DIR-850L