cFosSpeed hiện nằm trong tay những người mới. Atlas Tech Solutions hiện sở hữu, phát triển và bán các phiên bản mới của nó
Mới! Bởi các nhà sản xuất của cFosSpeed: EVSE cFos
cFos LogoASUS Logo


Là chủ nhân của bo mạch chủ ASUS, bạn có quyền sử dụng và hưởng lợi từ ASUS ROG GameFirst I&II / Turbo LAN. Đây là giải pháp Traffic Shaping đầy đủ và không giới hạn tính năng của cFosSpeed. Chúng tôi hy vọng bạn hài lòng với khả năng nâng cao tốc độ với phiên bản ASUS ROG GameFirst I&II / Turbo LAN của bạn!

Bổ sung tùy chọn tinh chỉnh đã có trong phiên bản cFosSpeed chuyên nghiệp gần đây nhất.

Để luôn cập nhật các tính năng mới nhất, bạn có thể tải xuống phiên bản cFosSpeed mới nhất trên trang tải xuống cFosSpeed của chúng tôi.

Đây là danh sách các tính năng bổ sung.

Đối với ASUS ROG GameFirst I&II / Turbo LAN bạn cũng có thể tải xuống dữ liệu ưu tiên gần đây nhất dưới dạng settings.ini và sao chép nó vào c:\programdata\cfos\cfosspeed.

cFosSpeed nằm trong tay những người mới!

Atlas Tech Solutions đã phát hành phiên bản mới: cFosSpeed v13.0, bao gồm một số bản sửa lỗi quan trọng. Tải về và tận hưởng!

Atlas Tech Solutions hiện sở hữu, phát triển và bán cFosSpeed.
Tất cả giấy phép người dùng hiện tại sẽ vẫn hợp lệ.

Image of a stop watch

cFosSpeed Traffic Shaping hiệu quả như thế nào?

Christoph Lüders and Christian Carazo, cFos Software GmbH - ngày 26 tháng 10 năm 2018
Tải về: cfosspeed-traffic-shaping-report.pdf Flag symbol for English language