cFosSpeed hiện nằm trong tay những người mới. Atlas Tech Solutions hiện sở hữu, phát triển và bán các phiên bản mới của nó
Mới! Bởi các nhà sản xuất của cFosSpeed: EVSE cFos

Tính năng bổ sung của cFosSpeed

  • Phiên bản đa người dùng, hỗ trợ một số máy tính cùng router sử dụng kết nối internet một cách hợp tác.
  • Cải tiến sự phát hiện và phân luồng với giao thức ưu tiên 7 tầng, HTTP, SSL, phát hiện khối SSH, ưu tiên RX. Hỗ trợ cải thiện gọi thoại qua IP (VoIP).
  • Pinger mới cho sự phát hiện tốt hơn về nghẽn mạng và băng thông.
  • Phân tích lưu lượng thời gian thực trên cửa sổ trạng thái.
  • Tùy chọn tinh chỉnh: Lựa chọn kết nối trung bình, RX & tốc độ TX giới hạn, DSCP / Thẻ VLAN / lọc.
  • Tính năng bổ sung: Tự động ẩn khi toàn màn hình (Game Mode), Tường lửa, Dung lượng & Bộ đếm thời gian trực tuyến, danh sách lọc IP / danh sách khối.