cFosSpeed вече е в нови ръце. Atlas Tech Solutions вече притежава, разработва и продава нови версии на
Ново! От създателите на cFosSpeed: cFos EVSE

Допълнителни финкции на cFosSpeed

  • Мулти-потребителската версия, поддържа няколко компютъра на един рутер, които да ползват интернет връзката кооперирано.
  • Подобряване определянето и класификация на трафика с Layer-7 протокол за приоритизация, HTTP, SSL, SSH bulk detection, RX приоритизация. Подобрена поддръжка на Voice над IP (VoIP).
  • Нов Pinger за по-надеждно определяне на проблеми в линията и трафика.
  • Анализ на трафика в реално време в мониторинговия прозорец.
  • Финни настройки: Избор на типа връзка, RX & TX лимити на скоростта, DSCP / VLAN маркиране/филтриране.
  • Допълнителна функционалност: Автоматично скриване при цял екран (Режим за игри), Защитна стена, броячи за обем & време на линия, IP филтриращи списъци / блок-списъци.

Списък на допълнителни функции cFosSpeed за ASUS Game!First потребители.