η cFosSpeed βρίσκεται τώρα σε νέα χέρια. Η Atlas Tech Solutions κατέχει τώρα, αναπτύσσει και πωλεί νέες εκδόσεις της
Νέο! Από τους δημιουργούς του cFosSpeed: Το cFos EVSE

Ενεργοποίηση προώθησης θύρας για το Intelbras WRN 150


Intelbras WRN 150 Step 1

1 Συνδεθείτε στο δρομολογητή σας με το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης (προεπιλεγμένη διεύθυνση IP: 10.0.0.1 - προεπιλεγμένο όνομα χρήστη/κωδικό πρόσβασης: admin) και κάντε κλικ στο "Acesso"Intelbras WRN 150 Step 2

2 Κάντε κλικ στο "NAT/DMZ"Intelbras WRN 150 Steps 3-7

3 Στην πρώτη γραμμή δείτε το "Endereço IP LAN" και συμπληρώστε το με το IP του υπολογιστή cFos Personal Net εκτελείται

4 Επιλέξτε το πλαίσιο "Habilitar" (Ενεργοποίηση)

5 Στο κάτω μέρος δείτε το "Portas de serviços comuns" (κοινή θύρα υπηρεσίας) και κάντε κλικ στο δεξιό πλαίσιο και επιλέξτε "HTTP (80)"

6 Κάντε κλικ στο "Adicionar para" - το αναγνωριστικό 1 είναι για την πρώτη γραμμή που χρησιμοποιούμε

7 Πατήστε "Salvar" (Αποθήκευση)Intelbras WRN 150 Step 8

8 Δείτε πώς θα μοιάζει τώρα, τώρα κάντε κλικ στο "Sistema" (System)Intelbras WRN 150 Steps 9-10

9 Πηγαίνετε στο "Reiniciar" (Επανεκκίνηση)

10 Πατήστε "Reiniciar" (Επανεκκίνηση)

Η προώθηση των θυρών έχει ρυθμιστεί τώρα για τον υπολογιστή σας!

Ενεργοποίηση προώθησης θύρας για το Intelbras WRN 150Οδηγίες για την ενεργοποίηση του Port Forwarding για το Intelbras WRN 150