cFosSpeed hiện nằm trong tay những người mới. Atlas Tech Solutions hiện sở hữu, phát triển và bán các phiên bản mới của nó
Mới! Bởi các nhà sản xuất của cFosSpeed: EVSE cFos

Cho phép chuyển tiếp cổng cho Xiaomi MiWiFi Mini


Xiaomi MiWiFi Mini Step 1

1 Đăng nhập vào bộ định tuyến bằng mật khẩu của bạn (IP mặc định: 192.168.31.1 hoặc miwifi.com)Xiaomi MiWiFi Mini Step 2-3

2 Nhấp vào "Advanced" và sau đó nhấp vào "Port forwarding" trong menu chính ở trên cùng

3 Nhấp vào nút "Add Rule" trong phần "Port forwarding" cho một cổng hoặc trong phần "Range forwarding" cho nhiều cổngXiaomi MiWiFi Mini Step 4-5

4 Nhập tên của quy tắc. Chọn giao thức. Nhập cổng ngoài và cổng nội bộ. Sau đó nhập số địa chỉ ip cuối cùng của máy tính cFos Personal Net đang chạy

5 Nhấp vào nút "Add"Xiaomi MiWiFi Mini Step 6

6 Hãy chắc chắn rằng quy tắc của bạn được liệt kêXiaomi MiWiFi Mini Step 7-9

7 Nhấp vào tên của bộ định tuyến trên đầu

8 Nhấp vào "Reboot"

9 Nhấp vào nút "OK"Xiaomi MiWiFi Mini Step 10

10 Nhấp vào nút "Reboot router"Chuyển tiếp cổng giờ đã được cấu hình cho máy tính của bạn!

Cho phép chuyển tiếp cổng cho Xiaomi MiWiFi MiniHướng dẫn kích hoạt Cổng chuyển tiếp cho Xiaomi MiWiFi Mini