cFosSpeed hiện nằm trong tay những người mới. Atlas Tech Solutions hiện sở hữu, phát triển và bán các phiên bản mới của nó
Mới! Bởi các nhà sản xuất của cFosSpeed: EVSE cFos

Cho phép chuyển tiếp cổng cho NetMaster CBW-383Z4


NetMaster CBW-383Z4 Step 1

1 Đăng nhập vào modem/bộ định tuyến của bạnNetMaster CBW-383Z4 Step 2

2 Nhấp vào "Cài đặt nâng cao>"NetMaster CBW-383Z4 Step 3

3 Nhấp vào "Advanced"NetMaster CBW-383Z4 Step 4

4 Trong Menu Nâng cao, Nhấp vào "Forwarding"NetMaster CBW-383Z4 Step 5

5 Tại đây, nhấp vào "Create IPv4"NetMaster CBW-383Z4 Steps 6-16

6 Trong trường IP cục bộ, hãy viết địa chỉ IP cục bộ của máy tính của bạn ở định dạng 192.168.0.10

7 Trong trường Cổng bắt đầu cục bộ, viết 80

8 Trong trường Cổng kết thúc cục bộ, viết 80

9 Trong trường IP bên ngoài, viết 0.0.0.0

10 Trong trường Cổng bắt đầu bên ngoài, viết 80

11 Trong trường Cổng kết thúc bên ngoài, viết 80

12 Trong trường Giao thức, chọn TCP

13 Trong trường Mô tả, hãy viết một cái gì đó để nhắc bạn rằng cài đặt này dùng để làm gì

14 Trong trường Kích hoạt, chọn Bật

15 "Click Apply"

16 Nếu mọi thứ suôn sẻ, bạn sẽ có cài đặt chuyển tiếp cổng tại đây ngay bây giờChuyển tiếp cổng giờ đã được cấu hình cho máy tính của bạn!

Cho phép chuyển tiếp cổng cho NetMaster CBW-383Z4Hướng dẫn về kích hoạt Chuyển tiếp cổng cho NetMaster CBW-383Z4