cFosSpeed hiện nằm trong tay những người mới. Atlas Tech Solutions hiện sở hữu, phát triển và bán các phiên bản mới của nó
Ngoài ra, hãy truy cập trang cFos eMobility của chúng tôi để biết các sản phẩm di động điện của chúng tôi, như cFos EVSE, cFos Charging ManagercFos Wallbox Booster

Cho phép chuyển tiếp cổng cho Linksys WRT1900ACS


Linksys WRT1900ACS Step 1

1 Đăng nhập vào bộ định tuyến bằng WiFi thông minh hoặc trình duyệt web của bạn bằng email và mật khẩu của bạnLinksys WRT1900ACS Step 2

2 Trong "Router settings", chọn "Security"Linksys WRT1900ACS Step 3

3 Trong cửa sổ "Security", nhấp vào "Applications & Gaming"Linksys WRT1900ACS Step 4

4 Chọn menu phụ "Single Port Forwarding"Linksys WRT1900ACS Step 5

5 Nhấp vào "New single port forwarding"Linksys WRT1900ACS Steps 6-8

6 Bên trong dòng mới đặt tên cho mục nhập, nhập 80 cho "Internal Port" và "External Port". Chọn "Both" cho "Protocol" và nhập địa chỉ IP của máy tính cFos Personal Net đang chạy vào trường "To IP Address". Bây giờ chọn hộp kiểm "Enabled" ở bên phải để bật chuyển tiếp

7 Nhấp vào "Save Settings"

8 Nhấp vào "Apply"Chuyển tiếp cổng giờ đã được cấu hình cho máy tính của bạn!

Cho phép chuyển tiếp cổng cho Linksys WRT1900ACSHướng dẫn kích hoạt Chuyển tiếp cổng cho Linksys WRT1900ACS