cFosSpeed hiện nằm trong tay những người mới. Atlas Tech Solutions hiện sở hữu, phát triển và bán các phiên bản mới của nó
Mới! Bởi các nhà sản xuất của cFosSpeed: EVSE cFos

Cho phép chuyển tiếp cổng cho Jio JioFi 2


Jio JioFi 2 Step 1

1 Đăng nhập vào bộ định tuyến của bạn bằng tên người dùng và mật khẩu của bạn (IP mặc định: 192.168.1.1 - tên người dùng/mật khẩu mặc định: quản trị viên)Jio JioFi 2 Step 2

2 Nhấp vào "Setting"Jio JioFi 2 Steps 3-4

3 Nhấp vào "Gaming & Apps Management"

4 Bật "Port Forward"Jio JioFi 2 Step 5

5 Nhấp vào "Host Name" của bạn (máy tính cFos Personal Net đang chạy)Jio JioFi 2 Steps 6-7

6 Nhập Tên cấu hình, Cổng cục bộ và Cổng mạng (80)

7 Nhấp vào "Apply"Chuyển tiếp cổng giờ đã được cấu hình cho máy tính của bạn!

Cho phép chuyển tiếp cổng cho Jio JioFi 2Hướng dẫn kích hoạt Port Forwarding cho Jio JioFi 2