cFosSpeed hiện nằm trong tay những người mới. Atlas Tech Solutions hiện sở hữu, phát triển và bán các phiên bản mới của nó
Mới! Bởi các nhà sản xuất của cFosSpeed: EVSE cFos

Cho phép chuyển tiếp cổng cho Huawei WS319


Huawei WS319 Step 1

1 Đăng nhập vào HUAWEI WS319 bằng tên người dùng và mật khẩu của bạnHuawei WS319 Step 2

2 Nhấp vào "Internet" trong tab menu chính ở trên cùngHuawei WS319 Steps 3-4

3 Nhấp vào tab có nhãn "Forwarding"

4 Nhấp vào "New port mapping"Huawei WS319 Steps 5-6

5 Điền "Mapping name" với Mapping name bạn muốn, chọn "Máy chủ web WebServer(HTTP)" trong "Application", sau đó chọn máy tính cFos Personal Net đang chạy từ danh sách tùy chọn

6 Nhấp vào "Save"Huawei WS319 Step 7

7 Đăng xuất khỏi bộ định tuyến của bạn bằng cách nhấp vào "Logout" ở đầu trangChuyển tiếp cổng giờ đã được cấu hình cho máy tính của bạn!

Cho phép chuyển tiếp cổng cho Huawei WS319Hướng dẫn kích hoạt Chuyển tiếp cổng cho Huawei WS319