cFosSpeed hiện nằm trong tay những người mới. Atlas Tech Solutions hiện sở hữu, phát triển và bán các phiên bản mới của nó
Mới! Bởi các nhà sản xuất của cFosSpeed: EVSE cFos

Cho phép chuyển tiếp cổng cho Huawei HG532e


Huawei HG532E Step 1

1 Đăng nhập vào bộ định tuyến của bạn với tên người dùng và mật khẩu của bạnHuawei HG532E Steps 2-7

2 Nhấp vào "Advanced" trong menu chính bên trái

3 Nhấp vào menu phụ "NAT"

4 Nhấp vào tab "Port Mapping"

5 Bật nút radio "Application" và chọn "Web server (HTTP)" từ menu thả xuống

6 Nhập IP của máy tính cFos Personal Net đang chạy trong trường "Máy Internal host"

7 Nhấp vào "Submit"Chuyển tiếp cổng giờ đã được cấu hình cho máy tính của bạn!

Cho phép chuyển tiếp cổng cho Huawei HG532eHướng dẫn kích hoạt Chuyển tiếp cổng cho Huawei HG532E