cFosSpeed hiện nằm trong tay những người mới. Atlas Tech Solutions hiện sở hữu, phát triển và bán các phiên bản mới của nó
Mới! Bởi các nhà sản xuất của cFosSpeed: EVSE cFos

Cho phép chuyển tiếp cổng cho Hitron CGNF-TWN


Hitron CGNF-TWN Step 1

1 Đăng nhập vào bộ định tuyến của bạn bằng tên người dùng và mật khẩu của bạn (IP mặc định: 192.168.0.1 - tên người dùng/mật khẩu mặc định: admin/password)Hitron CGNF-TWN Steps 2-4

2 Nhấp vào "Firewall" trong menu chính bên trái

3 Nhấp vào "Forwarding" trong menu chính ở trên cùng

4 Nhấp vào nút "Add New"Hitron CGNF-TWN Steps 5-6

5 Chọn "HTTP" là "Common Application" và nhập IP (tốt nhất là tĩnh) của máy tính cFos Personal Net đang chạy trong trường "IP Address"

6 Nhấp vào nút "Apply"Hitron CGNF-TWN Steps 7-8

7 Nhấp vào nút "Apply"

8 Đăng xuất khỏi bộ định tuyến của bạn bằng cách nhấp vào "Logout" trong menu chính ở trên cùngChuyển tiếp cổng giờ đã được cấu hình cho máy tính của bạn!

Cho phép chuyển tiếp cổng cho Hitron CGNF-TWNHướng dẫn kích hoạt Chuyển tiếp cổng cho Hitron CGNF-TWN