cFosSpeed hiện nằm trong tay những người mới. Atlas Tech Solutions hiện sở hữu, phát triển và bán các phiên bản mới của nó
Mới! Bởi các nhà sản xuất của cFosSpeed: EVSE cFos

Cho phép chuyển tiếp cổng cho Edimax BR6228N


Edimax BR6228N Step 1

1 Đăng nhập vào bộ định tuyến của bạn bằng tên người dùng và mật khẩu của bạn (IP mặc định: 192.168.1.1 - tên người dùng: admin, mật khẩu: 1234)Edimax BR6228N Step 2

2 Nhấp vào "General Setup"Edimax BR6228N Step 3

3 Nhấp vào "Advanced Settings"Edimax BR6228N Step 4

4 Nhấp vào "Port Forwarding"Edimax BR6228N Step 5

5 Cho phép chuyển tiếp cổngEdimax BR6228N Steps 6-7

6 Chọn máy tính cFos Personal Net đang chạy từ danh sách thả xuống, nhập vào Phạm vi cổng 80 - 80

7 Nhấp vào "Apply"Chuyển tiếp cổng giờ đã được cấu hình cho máy tính của bạn!

Cho phép chuyển tiếp cổng cho Edimax BR6228NHướng dẫn kích hoạt Chuyển tiếp cổng cho Edimax BR6228N