cFosSpeed hiện nằm trong tay những người mới. Atlas Tech Solutions hiện sở hữu, phát triển và bán các phiên bản mới của nó
Mới! Bởi các nhà sản xuất của cFosSpeed: EVSE cFos

Cho phép chuyển tiếp cổng cho Dasan H640W


Dasan H640W Step 1

1 Đăng nhập vào bộ định tuyến của bạn bằng tên người dùng và mật khẩu của bạn (tên người dùng mặc định: user, mật khẩu mặc định: /user)Dasan H640W Steps 2-4

2 Nhấp vào "Advance Settings"

3 Nhấp vào "DMZ Settings"

4 Nhấp vào "DMZ (Open all ports to the internal IP of the PC)" và nhập Địa chỉ IP nội bộ của bạn, sau đó nhấp vào "Apply"Dasan H640W Steps 5-7

5 Nhấp vào "Port forwarding"

6 Điền vào các trường nhập:

Tên quy tắc: bạn có thể đặt bất cứ thứ gì bạn muốn
IP đích: Địa chỉ IP của máy tính bạn đang sử dụng
Phạm vi Netmask: loại 32
Giao thức: TCP
Cổng ngoài: 80
Cổng nội bộ: 80

7 Nhấp vào "Apply"Chuyển tiếp cổng giờ đã được cấu hình cho máy tính của bạn!

Cho phép chuyển tiếp cổng cho Dasan H640WHướng dẫn kích hoạt Chuyển tiếp cổng cho Dasan H640W