cFosSpeed là Công cụ giúp tăng tốc Internet chính thức tốt nhất cho các sản phẩm chơi game của ASUS, GIGABYTE, ASRock và MSI.
Mới! Bởi các nhà sản xuất của cFosSpeed: EVSE cFos

Nhận giấy phép miễn phí (cFosSpeed) bằng cách giúp chúng tôi có 10 đánh giá trở lên.
Một số đoạn văn bạn được tạo ra bởi phần mềm dịch thuật. Xin hãy giúp chúng tôi cải thiện các văn bản này. Nhấn vào nút để bắt đầu chế độ sửa đổi.

Cho phép chuyển tiếp cổng cho D-Link DIR-825


D-Link DIR-825 Step 1

1 Sử dụng tên người dùng và mật khẩu của bạn để đăng nhập giao diện bộ định tuyến (IP mặc định: 192.168.0.1, tên người dùng mặc định: admin, mật khẩu mặc định: admin)D-Link DIR-825 Step 2

2 Nhấp vào "Advanced"D-Link DIR-825 Steps 3-5

3 Nhấp vào "Port Forwarding"

4 Nhập tên vào trường "Name"

5 Nhập cổng 80 vào trường "TCP"D-Link DIR-825 Steps 6-7

6 Nhập địa chỉ IP của máy tính đang chạy cFos Personal Net trong trường "IP Address", bạn cũng có thể chọn địa chỉ IP bằng danh sách thả xuống

7 Nhấp vào "Save Settings"Khởi động lại bộ định tuyến

Chuyển tiếp cổng giờ đã được cấu hình cho máy tính của bạn!

Cho phép chuyển tiếp cổng cho D-Link DIR-825Hướng dẫn kích hoạt Chuyển tiếp cổng cho D-Link DIR-825