cFosSpeed hiện nằm trong tay những người mới. Atlas Tech Solutions hiện sở hữu, phát triển và bán các phiên bản mới của nó
Mới! Bởi các nhà sản xuất của cFosSpeed: EVSE cFos

Cho phép chuyển tiếp cổng cho DIR-300NRU-rev.B5-B6


Hướng dẫn sau đây dành cho phần mềm chính thức mới nhất (2.5.12) mà bạn có thể tải xuống tại đây.


DIR-300NRU-rev.B5-B6 Step 1

1 Đăng nhập vào router của bạn với tên truy cập và mật khẩu của bạn (mặc định IP: 192.168.0.1 - Tên truy nhập mặc định: admin mật khẩu: admin)DIR-300NRU-rev.B5-B6 Step 2

2 Nhấp vào "Firewall" trong menu bên tráiDIR-300NRU-rev.B5-B6 Step 3

3 Nhấp vào "Virtual servers"DIR-300NRU-rev.B5-B6 Step 4

4 Nhấp vào nút "Add"DIR-300NRU-rev.B5-B6 Steps 5-8

5 Chọn danh sách thả xuống "Virtual server HTTP" trong danh sách thả xuống "Template" (mẫu đã chọn được áp dụng tự động)

6 Chỉ định bất kỳ tên nào bạn thích trong trường "Name"

7 Trong danh sách thả xuống "Private IP", chọn IP của máy tính cFos Personal Net đang chạy (máy tính này sẽ được bật và kết nối với bộ định tuyến trước khi thiết lập này, nó sẽ tự động xuất hiện trong danh sách này)

8 Nhấp vào nút "Apply"DIR-300NRU-rev.B5-B6 Step 9

9 Nhấp vào nút khoanh đỏ để lưu thay đổiDIR-300NRU-rev.B5-B6 Step 10

10 Nhấp vào liên kết "Save Device configuration was changed. Save?" Để xác nhận thay đổiDIR-300NRU-rev.B5-B6 Step 11

11 Khởi động lại bộ định tuyến bằng cách nhấp vào nút "Reboot device" trong menu trên cùng "System"Chuyển tiếp cổng giờ đã được cấu hình cho máy tính của bạn!

Cho phép chuyển tiếp cổng cho DIR-300NRU-rev.B5-B6Hướng dẫn kích hoạt Chuyển tiếp cổng cho DIR-300NRU-rev.B5-B6