cFosSpeed là Công cụ giúp tăng tốc Internet chính thức tốt nhất cho các sản phẩm chơi game của ASUS, GIGABYTE, ASRock và MSI.
Mới! Bởi các nhà sản xuất của cFosSpeed: EVSE cFos

Cho phép chuyển tiếp cổng cho Cisco EPC3925


Cisco EPC3925 Step 1

1 Đăng nhập vào bộ định tuyến của bạn bằng tên người dùng và mật khẩu (IP mặc định: 192.168.0.1, tên người dùng mặc định để trống và mật khẩu: admin)Cisco EPC3925 Step 2

2 Nhấp vào "Applications & Gaming" trên thanh điều hướng trên cùngCisco EPC3925 Step 3

3 Nhấp vào "Port Range Forwarding"Cisco EPC3925 Steps 4-8

4 Phạm vi đầu vào của cổng/s (từ/đến) có thể truy cập bên ngoài mạng gia đình của bạn (80)

5 IP đầu vào của máy tính cFos Personal Net đang chạy

6 Phạm vi đầu vào của cổng/s (từ/đến) lưu lượng nên được định tuyến đến (80)

7 Từ menu thả xuống chọn giao thức mà quy tắc này đề cập đến. Đánh dấu vào "Enable" ở cuối

8 Đăng xuất khỏi bộ định tuyến của bạn bằng cách nhấp vào "Log OFF" trên đầu trangChuyển tiếp cổng giờ đã được cấu hình cho máy tính của bạn!

Cho phép chuyển tiếp cổng cho Cisco EPC3925Hướng dẫn kích hoạt Chuyển tiếp cổng cho Cisco EPC3925