cFosSpeed hiện nằm trong tay những người mới. Atlas Tech Solutions hiện sở hữu, phát triển và bán các phiên bản mới của nó
Ngoài ra, hãy truy cập trang cFos eMobility của chúng tôi để biết các sản phẩm di động điện của chúng tôi, như cFos EVSE, cFos Charging ManagercFos Wallbox Booster

Cho phép chuyển tiếp cổng cho Belkin Connect N150 (F7D5301v1)


Belkin Connect N150 (F7D5301v1) Step 1

1 Kết nối với bộ định tuyến của bạn (IP mặc định là 192.168.2.1) và nhấp vào "Virtual Servers"Belkin Connect N150 (F7D5301v1) Step 2

2 Nhập mật khẩu của bạn (để trống để mặc định)Belkin Connect N150 (F7D5301v1) Steps 3-7

3 Chọn hộp kiểm "Enable"

4 Nhập Cổng vào (80)

5 Nhập IP máy tính của bạn (một mạng cá nhân cFos đang chạy)

6 Nhập Cổng đi (80)

7 Nhấp vào "Apply Changes"Chuyển tiếp cổng giờ đã được cấu hình cho máy tính của bạn!

Cho phép chuyển tiếp cổng cho Belkin Connect N150 (F7D5301v1)Hướng dẫn kích hoạt Chuyển tiếp cổng cho Belkin Connect N150 (F7D5301v1)