cFosSpeed là Công cụ giúp tăng tốc Internet chính thức tốt nhất cho các sản phẩm chơi game của ASUS, GIGABYTE, ASRock và MSI.
Mới! Bởi các nhà sản xuất của cFosSpeed: EVSE cFos

Cho phép chuyển tiếp cổng cho Belkin Connect N150 (F7D5301v1)


Belkin Connect N150 (F7D5301v1) Step 1

1 Kết nối với bộ định tuyến của bạn (IP mặc định là 192.168.2.1) và nhấp vào "Virtual Servers"Belkin Connect N150 (F7D5301v1) Step 2

2 Nhập mật khẩu của bạn (để trống để mặc định)Belkin Connect N150 (F7D5301v1) Steps 3-7

3 Chọn hộp kiểm "Enable"

4 Nhập Cổng vào (80)

5 Nhập IP máy tính của bạn (một mạng cá nhân cFos đang chạy)

6 Nhập Cổng đi (80)

7 Nhấp vào "Apply Changes"Chuyển tiếp cổng giờ đã được cấu hình cho máy tính của bạn!

Cho phép chuyển tiếp cổng cho Belkin Connect N150 (F7D5301v1)Hướng dẫn kích hoạt Chuyển tiếp cổng cho Belkin Connect N150 (F7D5301v1)