cFosSpeed là Công cụ giúp tăng tốc Internet chính thức tốt nhất cho các sản phẩm chơi game của ASUS, GIGABYTE, ASRock và MSI.
Mới! Bởi các nhà sản xuất của cFosSpeed: EVSE cFos

Nhận giấy phép miễn phí (cFosSpeed) bằng cách giúp chúng tôi có 10 đánh giá trở lên.
Một số đoạn văn bạn được tạo ra bởi phần mềm dịch thuật. Xin hãy giúp chúng tôi cải thiện các văn bản này. Nhấn vào nút để bắt đầu chế độ sửa đổi.

Kích hoạt chuyển tiếp cổng (port forwarding) cho AVM FRITZ!Box 7312


AVM FRITZ!Box 7312 Step 1

1 Đăng nhập vào FRITZ! Box của bạn bằng cách nhập tên người dùng và mật khẩuAVM FRITZ!Box 7312 Steps 2-4

2 Ở phía bên trái, nhấp vào "Internet" và trong menu phụ trên "Permit Access"

3 Chuyển sang tab "Port Forwarding"

4 Nhấp vào "New Port Forwarding"AVM FRITZ!Box 7312 Steps 5-6

5 Ở mục đầu tiên chọn "HTTP-Server" và ở mục thứ hai hãy chọn máy tính của bạn, máy đã cài và chạy Mạng cá nhân cFos

6 Xác nhận bằng cách nhấp vào "OK"AVM FRITZ!Box 7312 Step 7

7 Kích hoạt chuyển tiếp cổng bằng cách nhấp vào "Apply"Chuyển tiếp cổng giờ đã được cấu hình cho máy tính của bạn!

Hướng dẫn kích hoạt Chuyển tiếp cổng cho AVM FRITZ! Hộp 7312