cFosSpeed là Công cụ giúp tăng tốc Internet chính thức tốt nhất cho các sản phẩm chơi game của ASUS, GIGABYTE, ASRock và MSI.
Mới! Bởi các nhà sản xuất của cFosSpeed: EVSE cFos

Nhận giấy phép miễn phí (cFosSpeed) bằng cách giúp chúng tôi có 10 đánh giá trở lên.
Một số đoạn văn bạn được tạo ra bởi phần mềm dịch thuật. Xin hãy giúp chúng tôi cải thiện các văn bản này. Nhấn vào nút để bắt đầu chế độ sửa đổi.

Cho phép chuyển tiếp cổng cho AVM FRITZ! Hộp 7113


AVM FRITZ!Box 7113 Step 1

1 Nhập "http://fritz.box" trong trình duyệt của bạn. Nhập mật khẩu. Nhấp vào "Anmelden"AVM FRITZ!Box 7113 Steps 2-6

2 Nhấp vào tab có nhãn "Einstellungen"

3 Nhấp vào "Erweiterte Einstellungen"

4 Bấm vào "Internet"

5 Nhấp vào "Freigabe"

6 Nhấp vào nút "Neue Portfreigabe"AVM FRITZ!Box 7113 Step 7

7 Chọn "HTTP-Server" và máy tính cFos Personal Net đang chạy từ danh sách tùy chọn

8 Nhấp vào "Übernehmen"Chuyển tiếp cổng giờ đã được cấu hình cho máy tính của bạn!

Cho phép chuyển tiếp cổng cho AVM FRITZ! Hộp 7113Hướng dẫn kích hoạt Chuyển tiếp cổng cho AVM FRITZ! Hộp 7113