cFosSpeed hiện nằm trong tay những người mới. Atlas Tech Solutions hiện sở hữu, phát triển và bán các phiên bản mới của nó
Mới! Bởi các nhà sản xuất của cFosSpeed: EVSE cFos

Cho phép chuyển tiếp cổng cho ASUS RT N56U


ASUS RT N56U Step 1

1 Đăng nhập vào ASUS RT-N56U bằng tên người dùng và mật khẩu (tên người dùng/mật khẩu mặc định = admin)ASUS RT N56U Steps 2-4

2 Trong phần "Advanced Settings", chọn "WAN" trên menu bên trái

3 Chọn tab "Port Fowarding" trên đầu trang

4 Bật chuyển tiếp cổng bằng cách nhấp vào nút "Enable Manual Port Forwarding?"ASUS RT N56U Steps 5-6

5 Trong "Manual Port Forwarding List", nhập

Service Name: HTTP
Source IP:
Port Range: 80
Local IP: IP của máy tính cFos Personal Net đang chạy trên
Local Port: 80
Protocol: TCP

6 Nhấn nút "+" để thêm quy tắcASUS RT N56U Step 7

7 Nhấn nút "Apply" để lưu quy tắcASUS RT N56U Step 8

8 Ở phía trên màn hình, nhấn "Logout" để đăng xuất khỏi bộ định tuyếnChuyển tiếp cổng giờ đã được cấu hình cho máy tính của bạn!

Cho phép chuyển tiếp cổng cho ASUS RT N56UHướng dẫn kích hoạt Chuyển tiếp cổng cho ASUS RT-N56U