cFosSpeed hiện nằm trong tay những người mới. Atlas Tech Solutions hiện sở hữu, phát triển và bán các phiên bản mới của nó
Ngoài ra, hãy truy cập trang cFos eMobility của chúng tôi để biết các sản phẩm di động điện của chúng tôi, như cFos EVSE, cFos Charging ManagercFos Wallbox Booster

Kích hoạt chuyển tiếp cổng (Port Forwarding) cho 2Wire 2701HG-G


2Wire 2701HG-G Step 1

1 Mở trang quản lý bộ định tuyến trong trình duyệt2Wire 2701HG-G Step 2

2 Mở tab "Settings"2Wire 2701HG-G Steps 3-4

3 Mở tab "Firewall"

4 Mở hộp thoại "Application support" trong tab Tường lửa2Wire 2701HG-G Steps 5-6

5 Chọn máy tính cFos Personal Net đang chạy. Lưu ý: Máy tính phải được kết nối với bộ định tuyến

6 Chọn tùy chọn để cho phép các ứng dụng riêng lẻ2Wire 2701HG-G Steps 7-8

7 Chọn ứng dụng để sử dụng chuyển tiếp cổng cho

8 Nhấp vào nút "Add" để thêm chuyển tiếp cổng cho ứng dụng vào máy tính đã chọn2Wire 2701HG-G Steps 9-10

9 Nhập mật khẩu người quản trị

10 Nhấp vào nút "Submit" để lưu cài đặt2Wire 2701HG-G Step 11

11 Xác nhận cấu hình thành công2Wire 2701HG-G Steps 12-13

12 Xác nhận ứng dụng được liệt kê

13 Lưu cấu hình. Chuyển tiếp cổng hiện đang được thiết lậpChuyển tiếp cổng giờ đã được cấu hình cho máy tính của bạn!

Hướng dẫn kích hoạt Chuyển tiếp cổng cho 2Wire 2701HG-G