cFosSpeed อยู่ในมือใหม่แล้ว ปัจจุบัน Atlas Tech Solutions เป็นเจ้าของ พัฒนา และจำหน่ายเวอร์ชันใหม่
นอกจากนี้ โปรดเยี่ยมชม หน้า cFos eMobility ของเราสำหรับผลิตภัณฑ์ยานยนต์ไฟฟ้าของเรา เช่น cFos EVSE, cFos Charging Manager และ cFos Wallbox Booster

ตารางกฎการปรับแต่ง และ NAT46

ตารางการปรับแต่งกฎการเขื่อมต่อ cFos IPv6 Link

cFos IPv6 Link ขณะนี้รองรับการเชื่อมต่อมากกว่า 1 การเชื่อต่อ จากหลายๆ แหล่งทรัพยากร อาทิเช่น เราท์เตอร์หลายๆ รุ่น หรือ DHCPv6 เซิฟเวอร์. หากมีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ดังกล่าวไว้, ในการเชื่อมต่อแบบ RFC 3484, RFC 5220 และ RFC 5221 อาจเกิดข้อผิดพลาดขึ้นได้สูง. วิธีการแก้ไขคือการเลือกให้มีการใช้กฎการตั้งค่าแบบร่างในชนิดการเชื่อมต่อแบบ DHCPv6 :

http://tools.ietf.org/html/draft-fujisaki-dhc-addr-select-opt-08

cFos IPv6 Link นี้รองรับการเชื่อมต่อของระบบ DHCP ที่มีระบบจัดการ การอัพเดทติดตามติดตามข้อมูล:1. ส่งข้อมูลร้องขอใหม่ๆ ใน DHCPv6. ในไฟล์ตั้งค่า cfos6link.ini คุณสามารถสร้าง หมวด [DHCPv6_stateful_options] และ [DHCPv6_stateless_options] จากนั้นพิมพ์คีย์เวิร์ดที่ต้องการ:

   oroN=value  , N จาก 0..., value=เลขทศนิยมที่จะมีการร้องขอ     ด้วย OPTION_ORO
   optionN hex,hex,hex,... , ค่า hex สำหรับการปรับแต่งส่วนตัวใน DHCPv6 option

ค่าที่ตั้งจะมีการส่งค่ามากและน้อยในการร้องขอ DHCP requests. ค่านี้จะมีค่าตาม DHCPv6 ของ ISP.

คุณสามารถรับค่า OPTION_DASP (และค่าอื่นๆ) จาก DHCPv6 เซิฟเวอร์.2. อนุญาตให้ทำงานตามกฎ. จนกว่าจะมีการยืนยันตัวตามค่า OPTION_DASP ที่เป็นมาตรฐานของ IANA, คุณสามารถตั้งค่านี้ได้ใน cfos6link.ini, หมวด [param] ที่ตัวแปร

   option_dasp=value (ค่าทศนิยม)

ถ้าคีย์นี้ถูกกำหนด, cFos IPv6 Link จะอ่านค่าตามการตั้งค่า DHCP จากการตอบรับข้อมูลของ DHCPv6 และประเมิณค่าต่างๆ ถึงแบบร่าง DASP. มันจะปรับแต่ง Windows policy ตามที่คุณตั้งค่าไว้:

ถ้าใส่มีการกำหนดค่าไว้ก่อนแล้วจะมีการเพิ่มค่าใหม่และให้ความสำคัญกฎใหม่มากกว่ากฎที่มีอยู่แล้วแต่จะไม่ลบค่าที่เคยตั้งค่าไว้, แต่หากยังไม่มีก็จะทำการตั้งค่าขึ้นมาใหม่.

อนุญาตให้ ISP ตั้งค่า DHCPv6 DASP ให้มีค่าถูกต้องตามการเชื่อมต่อ & ปลายทางที่ได้เลือกไว้.

สำหรับข้อมูลอเพิ่มเติมสามารถอ่านได้ที่ WHATSNEW.TXT ใน cFos IPv6 Link ในโฟลเดอร์ที่ได้ติดตั้งไว้.

ตัวอย่างไฟล์ cfos6link.ini (สำหรับค่า OPTION_DASP มีค่ามาตรฐานเป็น 100):

[param]
option_dasp=100
[DHCPv6_stateful_options]
oro1=100
[DHCPv6_stateless_options]
oro1=100

โดยการเปลี่ยนค่าต่างๆ ต้องทำการีบูทเครื่องถึงจะทำงานได้สมบูรณ์.

การแมป NAT46:

NAT46 mapping อนุญาตให้คุณใช้งานโปรแกรมที่มีการทำงานเฉพาะ IPv4 ด้วย IPv6 หรือสามารถให้ IPv4 เซอร์วิทใช้งานได้ผ่าน IPv6. cfos6link สามารถ map ข้อมูลการไหลเข้าออกของโปรแกรมที่ใช้งานแบบ IPv4 เท่านั้นมาใช้งานแบบ IPv6 ได้. หากต้องการทำเช่นนั้น, ให้ทำการกำหนดค่าของ IPv6 address ให้เป็นค่า IPv4 address. คุณสามารถกำหนดค่า IPv4 address pool โดยการตั้งค่า nat46_addr=x และ nat46_subnet_mask=m ในหมวด [param] ของไฟล์ cfos6link.ini. สมมุติว่ามีการใช้งาน IPv4 ผ่านโปรโตคอล DNS (เช่น. A record) cfos6link จะเปลี่ยนการร้องขอเป็น AAAA record request. หลังจากรับค่า IPv6 address มาแล้วจะแปลงค่ากลับให้เป็น IPv4 แล้วนำค่านั้นมาคืนกลับสู่โปรแกรม. ยังไงก็แล้วแต่ IPv4 จะทำการ map IPv6 address เพื่อใช้กับปลายทางที่เป็น IPv6. ตัวอย่างคุณสามารภกำหนดค่า pool of IPv4 addresses สำหรับ mapping ได้ดังนั้น:

[param]
nat46_addr=10.0.0.0
nat46_subnet_mask=255.0.0.0

สำหรับการเชื่อต่อแบบ port mapping, ให้ตรวจสอบได้ที่หมวด [nat46_ports] ในไฟล์ cfos6link.ini ด้วยค่าดังนี้:

5000 = some_program

เมื่อมีการร้องข้อมูลเข้ามาในแบบ IPv6 traffic จะมีการ map แบบ IPv4 ไปยัง port ปลายทางที่ได้ mapped port ไว้.

เพิ่มเติมคุณสามารถกำหนดค่าตายตัวของ IPv4 <-> IPv6 mappings สำหรับโปรแกรมด้วยคำสั่งบังคับ สำหรับ IPv4 addresses. คุณสามารถใช้การตั้งค่านี้ได้โดนการแก้ไขที่หมวด [nat46_static] ด้วยค่าดังนี้ <ipv4_addr>=<ipv6_addr>, ตัวอย่าง 192.168.2.1=2001:DB8::1