cFosSpeed اکنون در دستان جدیدی است. Atlas Tech Solutions اکنون نسخه‌های جدید آن را مالک، توسعه داده و می‌فروشد
جدید! توسط سازندگان cFosSpeed: cFos EVSE

حمل و نقل پورت را برای ASUS DSL-N55U فعال کنید


ASUS DSL-N55U Step 1

1 برای دسترسی به روتر خود از یک مرورگر اینترنتی (Google Chrome ، Firefox) استفاده کنید. آدرس پیش فرض 192.168.1.1 است. اکنون یک جعبه کوچک ظاهر می شود - در نوع نام کاربر در admin و برای تایپ passwordASUS DSL-N55U Steps 2-3

2 تحت تنظیمات پیشرفته در سمت چپ روی "WAN" کلیک کنید

3 اکنون در برگه های برتر روی "Virtual Server / Port Forwarding" کلیک کنیدASUS DSL-N55U Steps 4-7

4 اطمینان حاصل کنید که به زیر "بررسی Basic Config" که "Enable Port Forwarding" را فعال کنید با کلیک روی "Yes"

5 در زیر "Port Forwarding list" ، Service Name "HTTP" ، Port Range "80" را وارد کنید ، به عنوان IP Address IP آدرس IP کامپیوتر cFos شخصی شبکه در حال اجرا است ، Local Port "80" و Protocol "TCP"

6 روی دکمه کوچک " + " در سمت راست برای افزودن نمایه کلیک کنید

7 روی "Apply" کلیک Applyحمل و نقل پورت اکنون برای رایانه شما پیکربندی شده است!

حمل و نقل پورت را برای ASUS DSL-N55U فعال کنیددستورالعمل فعال سازی Port Forwarding برای ASUS DSL-N55U