cFosSpeed là Công cụ giúp tăng tốc Internet chính thức tốt nhất cho các sản phẩm chơi game của ASUS, GIGABYTE, ASRock và MSI.

Nhận giấy phép miễn phí (cFosSpeed) bằng cách giúp chúng tôi có 10 đánh giá trở lên.
Một số đoạn văn bạn được tạo ra bởi phần mềm dịch thuật. Xin hãy giúp chúng tôi cải thiện các văn bản này. Nhấn vào nút để bắt đầu chế độ sửa đổi.

cFos logo Press Release
(May 5th, 2011)
/en/press/releases/presstext-20110511.htm

Bạn có thể tìm thấy những bức ảnh 3D, ảnh chụp và có thể sử dụng miễn phí cho các bài báo tại
http://www.cfos.de/en/presse/samples.htm

cFosSpeed cho bạn dùng thử 30 ngày (Tải miễn phí tại http://www.cfos.de/download) hoặc mua để được dùng mãi mãi 89900 ₫.

Yêu cầu hệ điều hành: Windows 7, Vista, XP và Server 2003/2008 (phiên bản 32-bit hoặc 64-bit)

Trang mạng (trong tiếng Anh và tiếng Đức, với từng phần riêng lên đến 26 ngôn ngữ khác nhau):

http://www.cfos.de

Giới thiệu:
cFos Software GmbH, Bonn (Đức) là một cộng đồng phát triển trình điều khiển cho nhiều hệ điều hành từ năm 1993. Những phần mềm bao gồm: cFosSpeed, một trình điều khiển nâng cao cho kết nối Internet băng thông rộng và kết nối quay số IPv6. cFos IPv6 Link cũng như cFos Broadband Connect dành cho kết nối DSL tốc độ cao và kết nối quay số ISDN.

Chú ý bản quyền:
Những điều kiện cấp phép của chúng tôi cho phép làm rõ ràng việc phát hành những phiên bản gần đây của cFos, cFos Broadband Connect, cFos IPv6 Link và cFosSpeed trên (những) CD miễn phí cùng với tạp chí. Để biết thêm thông tin về vấn đề cấp phép, xin xem nó tại tập tin LICENSE.TXT (tại

Liên hệ:
Martin Winkler,
Email via http://www.cfos.de
Tel. +49-228-7669826