cFosSpeed là Công cụ giúp tăng tốc Internet chính thức tốt nhất cho các sản phẩm chơi game của ASUS, GIGABYTE, ASRock và MSI.
Mới! Bởi các nhà sản xuất của cFosSpeed: EVSE cFos

Nhận giấy phép miễn phí (cFosSpeed) bằng cách giúp chúng tôi có 10 đánh giá trở lên.
Một số đoạn văn bạn được tạo ra bởi phần mềm dịch thuật. Xin hãy giúp chúng tôi cải thiện các văn bản này. Nhấn vào nút để bắt đầu chế độ sửa đổi.

Đơn đặt hàng của bạn

cFos Professional box

cFos Professional Business + Nâng cấp miễn phí trọn đời

HintMua một lần và tất cả cập nhật về sau đều miễn phí.

Bạn có thể tải phiên bản mới cho hệ điều hành của bạn và cài đặt đè lên phiên bản cũ.
Omni-Platform - bao gồm thuế bán hàng / VAT. Không có chi phí chuyển phát và xử lý.
Bao gồm cFos/DOS, cFos/Win, cFos/2 và cFos NT/2000/XP/2003 Server/Vista/7 + x86/x64 Edition.

payment logos
Support, telefonische Bestellung:
Phone number