cFosSpeed hiện nằm trong tay những người mới. Atlas Tech Solutions hiện sở hữu, phát triển và bán các phiên bản mới của nó
Mới! Bởi các nhà sản xuất của cFosSpeed: EVSE cFos

Thông tin chính xác

Nếu bạn bị mất tệp khóa cấp phép hoặc mật khẩu của mình, vui lòng điền vào biểu mẫu này và chúng tôi sẽ gửi tệp khóa của bạn càng sớm càng tốt.
Xin lưu ý rằng việc này sẽ mất ít nhất một ngày làm việc.

Thông tin bắt buộc

Địa chỉ email không có/không đúng qui định!
Vui lòng nhập địa chỉ email bạn đã sử dụng để đăng ký cFos hoặc cFosSpeed.
Mẫu giấy phép, gửi lại mã bản quyền bị mấtHỗ trợ: Bạn có thể làm gì nếu bị mất khóa cấp phép.