cFosSpeed hiện nằm trong tay những người mới. Atlas Tech Solutions hiện sở hữu, phát triển và bán các phiên bản mới của nó
Mới! Bởi các nhà sản xuất của cFosSpeed: EVSE cFos

Cho phép chuyển tiếp cổng cho Zyxel C1100Z


Zyxel C1100Z Step 1

1 Đăng nhập bằng tên người dùng và mật khẩu quản trị viênZyxel C1100Z Step 2

2 Nhấp vào " Advanced Setup "Zyxel C1100Z Step 3

3 Nhấp vào " Port Forwarding "Zyxel C1100Z Steps 4-5

4 Nhập địa chỉ IP hoặc chỉ chọn thiết bị cFos Personal Net đang chạy và nhập các cổng bắt đầu (80) và kết thúc (80), giao thức (HTTP)

5 Nhấp vào " Apply "Chuyển tiếp cổng giờ đã được cấu hình cho máy tính của bạn!

Cho phép chuyển tiếp cổng cho Zyxel C1100ZHướng dẫn kích hoạt Chuyển tiếp cổng cho Zyxel C1100Z