cFosSpeed hiện nằm trong tay những người mới. Atlas Tech Solutions hiện sở hữu, phát triển và bán các phiên bản mới của nó
Mới! Bởi các nhà sản xuất của cFosSpeed: EVSE cFos

Cho phép chuyển tiếp cổng cho Tenda AC10


Tenda AC10 Step 1

1 Đăng nhập vào bộ định tuyếnTenda AC10 Steps 2-3

2 Chuyển đến " Advanced Settings "

3 Chuyển đến " Virtual Server "Tenda AC10 Steps 4-7

4 Chọn 80 (HTTP)

5 Chọn TCP

6 Nhấn " +new " để lưu cài đặt

7 Đăng xuất khỏi bộ định tuyến bằng cách nhấn " Exit "Chuyển tiếp cổng giờ đã được cấu hình cho máy tính của bạn!

Cho phép chuyển tiếp cổng cho Tenda AC10Hướng dẫn kích hoạt Chuyển tiếp cổng cho Tenda AC10