cFosSpeed là Công cụ giúp tăng tốc Internet chính thức tốt nhất cho các sản phẩm chơi game của ASUS, GIGABYTE, ASRock và MSI.
Mới! Bởi các nhà sản xuất của cFosSpeed: EVSE cFos

Nhận giấy phép miễn phí (cFosSpeed) bằng cách giúp chúng tôi có 10 đánh giá trở lên.
Một số đoạn văn bạn được tạo ra bởi phần mềm dịch thuật. Xin hãy giúp chúng tôi cải thiện các văn bản này. Nhấn vào nút để bắt đầu chế độ sửa đổi.

Cho phép chuyển tiếp cổng cho Sagemcom 2764


Sagemcom 2764 Step 1

1 Đăng nhập vào bộ định tuyến của bạn bằng tên người dùng và mật khẩu của bạn (IP mặc định: 192.168.25.1 - tên người dùng mặc định: admin / password: gvt12345Sagemcom 2764 Steps 2-7

2 Chọn "Settings"

3 Chọn "Local Network"

4 Chuyển đến "Port-Forwarding"

5 Trên "Rule Name", chọn HTTP

6 Trên trường "Destination IP", nhập Destination IP (tốt nhất là tĩnh) của máy tính cFos Personal Net đang chạy (để trống trường "Source IP")

7 Nhấn "Save"Chuyển tiếp cổng giờ đã được cấu hình cho máy tính của bạn!

Cho phép chuyển tiếp cổng cho Sagemcom 2764Hướng dẫn kích hoạt Chuyển tiếp cổng cho Sagemcom 2764