cFosSpeed hiện nằm trong tay những người mới. Atlas Tech Solutions hiện sở hữu, phát triển và bán các phiên bản mới của nó
Mới! Bởi các nhà sản xuất của cFosSpeed: EVSE cFos

Cho phép chuyển tiếp cổng cho Netcomm ADSL2 + Wireless N300


Netcomm ADSL2+ Wireless N300 Step 1

1 Đăng nhập vào bộ định tuyến của bạn bằng tên người dùng và mật khẩu của bạn (IP mặc định: 192.168.1.1, tên người dùng/mật khẩu mặc định: admin) và chọn "OK"Netcomm ADSL2+ Wireless N300 Step 2

2 Nhấp vào "Advanced Setup"Netcomm ADSL2+ Wireless N300 Step 3

3 Nhấp vào "NAT"Netcomm ADSL2+ Wireless N300 Steps 4-5

4 Nhấp vào "Virtual Servers"

5 Nhấp vào "Add"Netcomm ADSL2+ Wireless N300 Steps 6-8

6 "Select a Service" từ hộp thả xuống; Chọn "Web Server (HTTP)"

7 Nhập IP máy tính cục bộ của bạn (một mạng cá nhân cFos đang chạy)

8 Nhấp vào "Apply/Save" để lưu cài đặtChuyển tiếp cổng giờ đã được cấu hình cho máy tính của bạn!

Cho phép chuyển tiếp cổng cho Netcomm ADSL2 + Wireless N300Hướng dẫn kích hoạt Chuyển tiếp cổng cho Netcomm ADSL2 + Wireless N300