cFosSpeed hiện nằm trong tay những người mới. Atlas Tech Solutions hiện sở hữu, phát triển và bán các phiên bản mới của nó
Mới! Bởi các nhà sản xuất của cFosSpeed: EVSE cFos

Cho phép chuyển tiếp cổng cho FiberHome AN5506-04-F


FiberHome AN5506-04-F Step 1

1 Đăng nhập vào bộ định tuyến bằng tên người dùng và mật khẩu của bạn (IP mặc định: 192.168.1.1 - tên người dùng/mật khẩu mặc định: admin)FiberHome AN5506-04-F Step 2

2 Nhấp vào "Application" trong menu chính ở trên cùngFiberHome AN5506-04-F Steps 3-4

3 Nhấp vào "Port Forwarding" trong menu chính ở bên trái

4 Nhấp vào nút "Add"FiberHome AN5506-04-F Steps 5-7

5 Nhập cổng và IP của máy tính cFos Personal Net đang chạy trong trường "Port" và "IP Address"

6 Nhấp vào nút "Apply"

7 Đăng xuất khỏi bộ định tuyến của bạn bằng cách nhấp vào "Logout"Chuyển tiếp cổng giờ đã được cấu hình cho máy tính của bạn!

Cho phép chuyển tiếp cổng cho FiberHome AN5506-04-FHướng dẫn kích hoạt Chuyển tiếp cổng cho FiberHome AN5506-04-F