cFosSpeed hiện nằm trong tay những người mới. Atlas Tech Solutions hiện sở hữu, phát triển và bán các phiên bản mới của nó
Mới! Bởi các nhà sản xuất của cFosSpeed: EVSE cFos

Cho phép chuyển tiếp cổng cho các bộ định tuyến chạy DD-WRT


DD-WRT Step 1

1 Đăng nhập vào bộ định tuyến của bạn bằng tên người dùng và mật khẩu của bạn (Mặc định-IP: 192.168.1.1, Đăng nhập: admin, mật khẩu: không có)DD-WRT Step 2

2 Nhấp vào "NAT/QoS" trên menu chính ở trên cùngDD-WRT Step 3

3 Nhấp vào "Add"DD-WRT Steps 4-7

4 Nhập IP của máy tính cFos Personal Net đang chạy trong trường "IP Address" và đặt "Port from" và "Port to" thành 80

5 Chọn hộp kiểm "Enable"

6 Nhấp vào "Save"

7 Nhấp vào "Apply Settings"Chuyển tiếp cổng giờ đã được cấu hình cho máy tính của bạn!

Cho phép chuyển tiếp cổng cho các bộ định tuyến chạy DD-WRTHướng dẫn kích hoạt Chuyển tiếp cổng cho bộ định tuyến chạy DD-WRT