cFosSpeed hiện nằm trong tay những người mới. Atlas Tech Solutions hiện sở hữu, phát triển và bán các phiên bản mới của nó
Mới! Bởi các nhà sản xuất của cFosSpeed: EVSE cFos

Cho phép chuyển tiếp cổng cho D-Link DIR-615

Hướng dẫn sau đây dành cho phần sụn chính thức mới nhất (DIR615G2_FW719TMB03 (0410151112) .bin) mà bạn có thể tải xuống từ đây.


D-Link DIR-615 Step 1

1 Đăng nhập vào bộ định tuyến của bạn bằng tên người dùng và mật khẩu của bạn (IP mặc định: 192.168.0.1 - tên người dùng mặc định: mật khẩu admin: để trống)D-Link DIR-615 Steps 2-7

2 Nhấp vào "ADVANCED" trong menu chính ở trên cùng

3 Chọn "HTTP" từ menu thả xuống

4 Nhấp vào "<<" để áp dụng cấu hình đã chọn

5 Nhập IP của máy tính cFos Personal Net đang chạy

6 Nhấp vào hộp kiểm để bật quy tắc chuyển tiếp cổng

7 Nhấp vào nút "Save Settings"Chuyển tiếp cổng giờ đã được cấu hình cho máy tính của bạn!

Cho phép chuyển tiếp cổng cho D-Link DIR-615Hướng dẫn kích hoạt Chuyển tiếp cổng cho D-Link DIR-615