cFosSpeed hiện nằm trong tay những người mới. Atlas Tech Solutions hiện sở hữu, phát triển và bán các phiên bản mới của nó
Mới! Bởi các nhà sản xuất của cFosSpeed: EVSE cFos

Cho phép chuyển tiếp cổng cho Aterm WG1400HP


Aterm WG1400HP Steps 1-5

1 Đăng nhập vào bộ định tuyến của bạn bằng mật khẩu của bạn

2 Nhấp vào "Cài đặt nâng cao" trong menu chính ở bên trái (設定)

3 Nhấp vào "Cài đặt ánh xạ cổng" trong menu chính ở bên trái (ー ト マ ッ ン)

4 Chọn giao diện của bạn

5 Nhấp vào nút "Thêm" (追加)Aterm WG1400HP Steps 6-8

6 Nhập IP (tốt nhất là tĩnh) của máy tính cFos Personal Net đang chạy trong trường "LAN Side Host")

7 Nhấp vào nút "Cấu hình" (設定)

8 Nhấp vào nút "Lưu" (保存)Chuyển tiếp cổng giờ đã được cấu hình cho máy tính của bạn!

Cho phép chuyển tiếp cổng cho Aterm WG1400HPHướng dẫn kích hoạt Chuyển tiếp cổng cho Aterm WG1400HP